3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
3rd Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Originální název:
Original Name:
3 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 3 oddílu jízdního dělostřelectva
3rd Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
09.09.1939-10.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
10.09.1939-19.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva
24.08.1939-09.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion (Command)
09.09.1939-10.09.1939 without higher command
10.09.1939-19.09.1939 3rd Horse Artillery Battalion
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
29(?).08.1939-01.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius) /-Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem /-Varšava-Rogów/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień (05.09.1939 boj)/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-les východně Sulejów/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-???-les západně Przysucha/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les západně Przysucha-???-prostor Jedlińsk-???/noční přesun /
08.09.1939 ???-???-prostor Świerże Górne/přesun /
09.09.1939 1 km západně Świerże Górne-les severně Podzamcze-východně Maciejowice/přesun /
10.09.1939-14.09.1939 východně Maciejowice (14.09.1939 boj)/? /
14.09.1939 východně Maciejowice-prostor Domaszew/přesun /
15.09.1939 prostor Domaszew (boj)-prostor Samogoszcz/přesun /
16.09.1939-17.09.1939 prostor Samogoszcz (?)-Wilga-prostor Czarnowiec-prostor Sobienki-prostor Osieck-les severně Pogorzel/noční přesun /
17.09.1939-18.09.1939 les severně Pogorzel-Regut-Dąbrówka-východně Otwock-lesy v prostoru Mlądz/noční přesun /
18.09.1939-19.09.1939 lesy v prostoru Mlądz-prostor Falenica/noční přesun /
19.09.1939 prostor Falenica (boj)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Szczuka, Stanisław Zygmunt (kapitan artylerii)
10.09.1939-19.09.1939 Rontz, Michal Walenty (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
09.09.1939 byla baterie při bombardování u mostu v prostoru Świerże Górne značně rozprášena. Velitel baterie společně s baterijním průzkumem odešli na východ a už se ke zbytku baterie nepřipojili. Některé zdroje uvádějí, že s nimi odešly (nebo byly v důsledku bombardování ztraceny) rovněž 2 kanony, ale Jarno uvádí, že ještě v boji u Falenice (19.09.1939) měla baterie 4 kanony.
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla po celodenním boji s jednotkami 11 pěší divize (Głowacki uvádí mylně 1. pěší divize) a částmi tankové divize „Kempf“ v rámci oddílu rozpuštěna. Zbývající těžká výzbroj byla zničena.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-08.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
09.09.1939 4. hulánský pluk
09.09.1939 byla baterie při přechodu přez most přes řeku Vislu u obce Świerże Górne bombardována Junkersy Ju 87 B pravděpodobně od [/url]I./St.G 76. Část baterie (bez velitele a baterijního průzkumu) se zbytkem oddílu ztratila kontakt. Kontakt s 1. baterií a většinou spojovací čety byl navázán 10.09.1939 a zbytky baterie pod velením nového velitele se staly organizační součástí obnoveného 3. oddílu jízdního dělostřelectva
10.09.1939-15.09.1939 Skupina Salomon
15.09.1939-19.09.1939 Uskupení Kaliński

Zdroje:
Sources:

Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jarno, Witold: 13. Dywizja Piechoty w wojnie 1939 roku, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Warszawa 2012
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185374#541068 Verze : 0

Velitelská sestava 3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva:


velitel baterie – 24.08.1939-09.09.1939 kapitán dělostřelectva Stanisław Zygmunt Szczuka 1)
10.09.1939-19.09.1939 poručík dělostřelectva Michał Walenty Rontz 2)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-09.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze mgr Stefan Wolski 3)
10.09.1939-19.09.1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży), od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Stanisław Górski 4)
palebný důstojník – 24.08.1939-10.09.1939 poručík dělostřelectva Michał Walenty Rontz 2)
10.09.1939-19.09.1939 podporučík dělostřelectva Adolf Kuźma 5)
velitel I. čety – 24.08.1939-10.09.1939 podporučík dělostřelectva Adolf Kuźma 5)
10.09.1939-19.09.1939 ???, ???
velitel II. čety - 24.08.1939-10.09.1939 1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży) Stanisław Górski 4)
10.09.1939-19.09.1939 ???, ???


Poznámka:
1) (13.11.1902-DD.MM.1940). 09.09.1939 po leteckém bombardování při přechodu přes Vislu u obce Świerże Górne nahlásil veliteli podporovaného 4. hulánského pluku, že jeho baterie byla leteckým bombardováním (pravděpodobně Junkersy Ju 87 B od I./St.G 76) zničena a s baterijním průzkumem odešel na východ. Některé jiné zdroje uvádějí, že byl při bombardování zraněn a na východ odešel i se dvěma kanony baterie, 13.09.1939 se ve městě Radzyń připojil k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski a s nimi bojoval ještě 23.09.1939 v bojích u města Krasnobród. Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí. Byl vězněn ve Starobělsku a DD.MM.1940 v Charkově zavražděn. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti majora.
http://nekropole.info/pl/Stanislaw-Zygmunt-Szczuka
2) (16.08.1909-04.02.1991). Po rozpuštění baterie se prodral do obklíčené Varšavy. Po její kapitulaci padl 29.09.1939 do německého zajetí. Po konci války se vrátil do Polska.
3) (02.08.1903-DD.MM.1957 (?)). Magistr práva. 09.09.1939 po leteckém bombardování při přechodu přes Vislu u obce Świerże Górne pravděpodobně odešel i s baterijním průzkumem se skupinou velitele baterie a připojil se k jednotkám Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Po jejich kapitulaci unikl zajetí a žil u svých příbuzných w obci Wola Sławińska. Byl činný v ozbrojeném odboji v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády, kde v létech 1943-1944 vykonával pod krycími jmény „Florian“ a „Jawor“ funkci prokurátora Zvláštního válečného soudu Samostatné oblasti Lublin Zemské armády (Wojskowy Sąd Specjalny Samodzielnego Okręgu Lublin AK). Po osvobození Lublinu Sovětskou armádou byl 10.11.1944 zatčen NKWD. Byl odsouzen k trestu smrti, který byl později změněn na dlouholeté vězení. DD.12.1956 byl omilostněn a rehabilitován, ale psychicky zlomený spáchal sebevraždu. Głowacki jej mylně uvádí v rámci baterie po 09.09.1939 jako velitele I. čety.
www.archiwumkorporacyjne.pl
4) (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR). Do 10.09.1939 byl velitelem II. čety. 13.09.1939 byl do hodnosti podporučíka povýšen rozkazem Vrchního velitele. Po rozpuštění baterie se prodral do obklíčené Varšavy. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Głowacki jej ve velitelské sestavě baterie po 09.09.1939 neuvádí.
www.dws.org.pl
5) (09.03.1914-29.01.1995). Do 10.09.1939 byl velitelem I. čety. Po rozpuštění baterie se prodral do obklíčené Varšavy a po její kapitulaci padl do německého zajetí, z něhož byl 01.02.1945 uvolněn. Internetový zdroj mylně uvádí, že do zajetí padl po boji u obce Falenica.
Zdroje:
www.stankiewicze.com
www.stankiewicze.com
http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185374#541069 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více