Main Menu
User Menu

29. pěší divize [1922-1939]

29 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
29. pěší divize
Originální název:
Original Name:
29 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.03.1922
Předchůdce:
Predecessor:
29. pěší divize branné moci Střední Litvy [1921-1922]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
29. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1922-24.08.1939 Sborová oblast III [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.03.1922-24.08.1939 Grodno, ? /
Velitel:
Commander:
24.03.1922-31.07.1923 Osikowski, Mikołaj (generał brygady)
01.08.1923-02.12.1924 Szemiot, Karol (pułkownik piechoty)
DD.12,1924-DD.03.1927 Załęski, Aleksander (generał brygady)
19.03.1927-04.08.1936 Kleeberg, Franciszek (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1928))
DD.08.1936-DD.10.1938 Piekarski, Wacław (pułkownik dyplomowany)
25.10.1938-24.08.1939 Oziewicz, Ignacy (pułkownik piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.03.1922-DD.10.1923 Powierza, Władysław Paweł (major Sztabu Generalnego)
DD.10.1923-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Łojak, Tadeusz Edward (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.03.1922-24.08.1939 41. pěší pluk [1919-1939]
24.03.1922-24.08.1939 76. pěší pluk [1922-1939]
24.03.1922-24.08.1939 81. střelecký pluk [1922-1939]
24.03.1922-31.12.1931 29. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-24.08.1939 29. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 29. pěší divize [193R-1939]
21.01.1935-22.05.1937 29. ženijní rota [1935-1937]
22.05.1937-24.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 29. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
-Poznámka:
Note:

-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/29_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Lisicki, Jerzy: Strzelcy Grodzieńscy, Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 1995
Markert, Wojciech: 77. Pułk Strzelców Kowieńskich w latach 1918-1939, Ajaks, Pruszków 2003
Zarzycki, Piotr: 29 Pułk Artylerii Lekkiej, Ajaks, Pruszków 1999
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1922-1939-t110204#388603Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Oziewicz, Ignacy (pułkownik)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Bratro, Jan (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Łojak, Tadeusz Edward (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Żochowski, Stanisław (kapitan dyplomowany, mgr)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Sempkowski, Józef (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Linhardt, Wacław (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Hamerski, Marian Władysław (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Grabowski, Stefan IV (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Ochalik, Józef (kapitan)
dowódca 41 Pułku Piechoty velitel 41. pěšího pluku Commander of 41st Infantry Regiment Wyderko, Kazimierz (podpułkownik)
dowódca 76 Pułku Piechoty velitel 76. pěšího pluku Commander of 76th Infantry Regiment Czuryłło, Stanisław Jakub (pułkownik)
dowódca 81 Pułku Strzelców velitel 81. střeleckého pluku Commander of 81st Rifle Regiment Banaszak, Edward (pułkownik)
dowódca 29 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 29. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 29th Light Artillery Regiment Arwaniti, Włodzimierz (pułkownik)
dowódca kompanii łączności 29 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 29. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 29th Infantry Division Milówka, Stanisław Tadeusz (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 29 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 29. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 29th Infantry Division Bańcer, Antoni (porucznik) v zastoupení
Zdroje: Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1922-1939-t110204#393405Verze : 0
MOD