Main Menu
User Menu

29. pěší divize [1914-1919]

29. Infanterie-Division

29. Infanterie-Division
29. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – FreiburgPodriadené jednotky:


57. Infanterie-Brigade / Freiburg
57. pešia brigáda / sídlo: Freiburg


58. Infanterie-Brigade / Mühlhausen
58. pešia brigáda /sídlo: Mühlhausen


29.Kavallerie-Brigade / Mühlhausen
29. jazdecká brigáda /sídlo: Mühlhausen


29.Feldartillerie-Brigade / Freiburg
29. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Freiburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


3 Badisches Dragoner-Regiment 22
Dragúnsky pluk (3.bádenský) č. 22


Division-Brückentrain-Abteilung 29
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 29


Nadradené stupne:


7. Armee - 7. armáda
XIV. Armeekorps –14. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1914-1919-t66448#235220Verze : 0
MOD