Main Menu
User Menu
Reklama

29. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

29. Feldartillerie -Brigade

29.Feldartillerie-Brigade
29. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Freiburg


Podriadené jednotky:


2. Badisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.30
Pluk poľného delostrelectva (2. bádensky) č. 30


5. Badisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.76
Pluk poľného delostrelectva (5. bádensky) č. 76

Nadradené stupne:1914


7. Armee - 7. armáda
XIV. Armee-Korps - XIV. armádny zbor
29.Division - 29. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/29-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65246#232362Verze : 0
MOD
Reklama