29.02.2012 - Popis Ötziho genomu uveřejněn v Nature

V časopise Nature byla uvedena zpráva, která poskytuje bližší informace o ledovém muži Ötzi. Jedná se o přečtení celého genomu a některé výsledky jsou určitě zajímavé, protože poskytují celkem zajímavý náhled na problém evropské populace a migrace.


Nejzajímavější výsledky jsou pak následující:
1) Geneticky je Ötzi nebližší se současnými obyvateli Sardinie, kteří jsou zhruba mezi moderními Evropany kontinentálními a Ötzim - ten je tedy mnohem vzdálenější moderním kontinentálním Evropanům. Je celkem zajímavé, že toto potvrzuje teorii, že původní obyvatelé Itálie a jižních zemí Evropy byly jazykově a geneticky bližší než se předpokládalo, stejně tak, že se jedná o původní obyvatele Evropy před příchodem tzv. kultury zvoncových pohárů (Bell Beaker Culture). Tzv. paleo-sardinský jazyk byl zřejmě velmi blízký iberským jazykům. Tento nález také zřejmě vyvracuje „teorii přerušení“ (v Aj tzv. theory of discontinuity) a je tedy možné, že se pozornost zaměří k teoriím vycházejícím z antropologické teze Blumenbacha z 18. století a Sergiho z počátku 20. století o dvojím původu Evropanů.
2) Tento nález také potvrzuje, zdá se, variantu toho, že některé alely u moderních Evropanů nevymizely, ale naopak, že se jedná o alely z populace, která do Evropy přimigrovala.
3) Na druhou stranu to také vypadá, že Ötziho předci přišli do oblasti severní Itálie ze středního Východu, což má dvě možnosti interpretace – buď se jedná o původní obyvatele Evropy, kteří se sem dostali po migraci z Afriky, a nebo se nejedná o původní obyvatele této oblasti, ale pozdější migranty.
4) Ötziho genom také ukazuje na intoleranci laktozy, z čehož se dá odvozovat, že se jednalo ještě především o loveckou populaci či raně zemědělskou. Nicméně výsledky nejsou průkazné, protože u moderních obyvatel Sardinie se tato porucha vyskytuje až ve 40-60%.
5) Lymská borelioza – podle analýzy byl Ötzi označen za prvního člověka, který byl infikován touto bakterií, nicméně tento údaj je sám o sobě zajímavý a ukazuje na celkem dlouhou dobu výskytu této infekce.
6) Popis celkového vzhledu a některých vad – jako sklon k chorobám srdce, hnědé oči, apod.www.nature.com


dienekes.blogspot.com


www.bbc.co.uk


Děkuji Aubimu za připomínku.
URL : https://www.valka.cz/29-02-2012-Popis-OEtziho-genomu-uverejnen-v-Nature-t125603#426254 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více