Main Menu
User Menu

285. zajišťovací divize [1941-1944]

285th Security Division / 285. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
285. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
285. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
207. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.11.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.04.1944 rückwärtiges Heeresgebiet
DD.04.1944-DD.06.1944 Armádní oddíl Narva
DD.06.1944-DD.08.1944 16. armáda
DD.08.1944-09.11.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.03.1941-05.09.1942 Plotho, Wolfgang Edler Herr und Freiherr von (Generalleutnant)
05.09.1942-09.11.1942 Adolf-Auffenberg-Komarow, Gustav (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.04.1941-DD.10.1941 Pridun, Karl (Hauptmann)
DD.MM.1942-DD.02.1943 Arntzen, Gerhard von (Oberstleutnant)
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Pauls, Walter (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.03.1941-15.10.1942 Pěší pluk 322
15.10.1942-09.11.1944 Granátnický pluk 322
15.03.1941-01.06.1942 Landesschützen-Regimentsstab z.b.V. 113
01.06.1942-11.11.1944 Zajišťovací pluk 113
14.03.1941-13.06.1944 Dělostřelecký pluk 207 (III.)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR 2. SS-Infanterie-Brigade
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Policejní pluk 9 (I.)
15.03.1941-09.11.1944 Divizní jednotky 322
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/285-zajistovaci-divize-1941-1944-t9959#405846Verze : 0
MOD