Obraz Němce a Německa... (díl 22.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕9.173

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

V listopadu 1940 E. Beneš v depeši, adresované ÚVOD konstatoval, že zájem čs. vlády je, aby čeští Němci žili i v obnoveném Československu. V únoru 1941 čs. vlády vláda již soudila, že by Němci v nové ČSR neměli mít „žádných zvláštních práv“. V červnu 1942 Hubert Ripka v rozhovoru se sovětským diplomatem A. J. Bogomolovem nastínil plán na odsun ucelených sociálních skupin českých Němců (buržoazie, inteligence, většiny sedláků, části dělníků) jako chronických nositelů ideje pangermanismu. V této době - době heydrichiády - u československé exilové elity počíná nejprve neoficiálně převažovat názor, vyjádřený expresivně Janem Masarykem „Vybít a vyhnat ty skopčáky!

A v prosinci 1942 zdůvodňoval prezident E. Beneš nezbytnost organizovaného odsunu mj. i tím, aby se zabránilo masakrům a divokým odsunům. Současně požádal skupinu W. Jaksche, aby přestala užívat slova „sudetský, Sudetenland, sudeťák“, a to ve vlastním zájmu, protože „budou navždy v českých zemích spojena s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným“.

Postupná změna postoje E. Beneše k českým Němcům byla nejen úlitbou nacionálně radikalizovanému domácímu odboji (heslo doby „Němci ven!“) a české exilové komunitě v Londýně, ale byla též podložena skutečností, že demokratický německý exil se ve své většině nezapojil do boje za uznaní československé státnosti a anulaci Mnichovi.

V desetibodovém odsunovém plánu E. Beneše z listopadu 1943 se již nehovořilo o náhradě za zabavený majetek Němců v připravovaném odsunu. Tento majetek byl prohlášen za součást reparací ze strany Německa. „Věrní Němci se mohou stát čs. státními občany, budou mít demokratická občanská práva, ale žádná práva menšinová. Někdejší vysoce strukturované německé školství v ČSR bude omezeno na školy obecné. Odsunuti budou aparát NSDAP a bývalé SdP, členové ozbrojených složek III. říše a funkcionáři i členové zájmových a profesních nacistických organizací“. Program nekomunistického Přípravného revolučního Národního výboru „Čtyři pražské body“ z června 1943 nepřiznával „věrným Němcům“ ani čs. státní občanství, pouze povolení k pobytu jako cizincům.

Materiál československého ministerstva zahraničních věcí z května 1944 má pro československé Němce připravena pouze dvě možná řešení: Němci, kteří se provinili vůči československému státu, mají být „vyhnáni do svého národního prostředí“, tj. do Německa. Ostatní čs. Němci, kteří „projeví ochotu splynout s národem, na jehož území žijí, mohou zůstat a znovu nabýt československé státní příslušnosti“. Tento návrh předpokládal asimilaci německých dětí. „Starší lidé německé národnosti, i když odmítají počeštění“, nebudou vypovězeni, neboť „vypovídat osoby, které nebudou již mít děti a jejichž němectví vymře s jejich osobou, nemělo by smyslu“.

Jedna z posledních významnějších domácích odbojových organizaci Rada tří zaslala E. Benešovi v srpnu 1944 tento kategorický vzkaz: „Nestrpíme návrat Němců, včetně (německých - J.R.) Židů.“ Jiná zpráva z domova ze září 1944 suše oznámila, že s českými Němci, které uznávají podle jejich zákonů za říšské Němce, naloží „podle způsobu použitého de Gaulem. Majetek všech zásadně bude obstaven. Revolučním zásahům, které by ohrožovaly jejich osobní bezpečnost života, samozřejmě nebude moci být zabráněno“.

Také Prohlášení Národně revolučního výboru ze září 1944 konstatovalo, že „sudetští Němci zůstanou, jak toužili, říšskoněmeckými státními příslušníky, půjdou za svými soukmenovci do Reichu“, provinilí budou souzeni zvláštními soudy. „Byli-li mezi Němci takový, zvláště chudí a závislí, kteří s vlky výt musili, ač neradi, a tajně spolupracovali s Čechy, bude moci u nich učinit výjimku vláda nebo pověřené orgány po řádném vyšetřování ..., přičemž bude postaráno o kontrolu lidu.

V Košickém vládním programu, s nímž Československá republika vstupovala do své obnovené existence, dominoval obraz Němce, který se vytvořil v posledních letech války doma, v exilu a bez ohledu na politické zaměření jednotlivých proudů české společnosti. Tento obraz v podmínkách tehdejší doby připouštěl jediné řešení v podobě nekompromisního rozchodu Čechů s českými Němci: „Strašné zkušenosti, jichž se Češi a Slováci dožili s německou a maďarskou menšinou, které se z velké části staly povolným nástrojem dobyvačné politiky proti republice zvenčí a z nichž se zejména českoslovenští Němci propůjčili přímo k vyhlazovacímu tažení proti českému a slovenskému národu, nutí obnovené Československo k hlubokému a trvalému zásahu. Republika nechce a nebude postihovat své loajální německé a maďarské občany a zejména ne ty, kteří v dobách nejtěžších zachovali k ní věrnost, s viníky však bude postupovat přísně a neúprosně, jak to vyžaduje svědomí našich národů, svatá památka našich mučedníků, klid a bezpečnost budoucích pokolení.

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕9.173

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago