280 Remington

280 Rem., 7 mm Express Remington, 7 mm Exp. Rem.
     
Název:
Name:
280 Remington 280 Remington
Originální název:
Original Name:
280 Remington
Další názvy:
Other Names:
280 Rem.
7 mm Express Remington
7 mm Exp. Rem.
Kategorie:
Category:
náboj puškový rifle cartridge
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1957 ?
DD.MM.1957 ?
Zbraně:
Weapons:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice bottlenecked case
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem rimmed case
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal center fire
Průměr střely:
Projectile Diameter:
7,23 mm 0.285 in
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
64,52 mm 2.540 in
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
84,58 mm 3.330 in
Poznámka:
Note:
Náboj 280 Remington je zcela totožný s nábojem 7 mm Express Remington, ale organizace CIP (na rozdíl od SAAMI) je rozlišuje a to dle charakteristik drážek hlavni! The 280 Remington is fully identical to the 7 mm Express Remington, but the CIP organization (unlike SAAMI) is distinguished it according to the characteristics of the grooves!
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) bobp.cip-bobp.org
3) saami.org
4) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
5) https://naboje.org/node/1556
6) https://en.wikipedia.org/wiki/.280_Remington
URL : https://www.valka.cz/280-Remington-t125245#617062 Verze : 0
280 Remington


Americký lovecký náboj zavedený v roce 1957 firmou Remington, jako přímý konkurent náboje 270 Winchester. Střela 9,6 g má úsťovou rychlost 902 m/sec. Produkce z let 1979 - 80 byla signována 7mm Express Remington. Náboj na snímku vyrobila firma Remington - Peters Arms, Bridgeport, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/280-Remington-t125245#425480 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více