Main Menu
User Menu
Reklama

28.10.2020 - Prezident ČR sa rozhodol vyznamenať osobnosti pri príležitosti 102. výročia vzniku Československa

Prezident Českej republiky Miloš Zeman sa rozhodol pri príležitosti 10. výročia vzniku Československa 28.10.2020 oceniť osobnosti za vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky, zásluhy o obranu, bezpečnost štátu a občanov, vynikajúcu bojovú činnosť, zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudské práva, zásluhy za záchranu ľudských životov, za hrdinstvo a za hrdinstvo v boji, zásluhy o štát v oblasti politiky, hospodárstva, vedy, kultúry, umenia, výchovy, školstva a športu a zásluhy o územný samosprávný celok.


Vzhľadem k aktuálnej situácii prezident republiky udelí a propožičia štátne vyznamenania dňa 28.10.2021.


Ocenené osobnosti:


Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy:
- genmjr. v.v. František Chábera, in memoriam
- plk. Josef Koukal, in memoriam
- genmjr. v.v. Ing. Miloslav Masopust
- divizní generál Heliodor Píka, in memoriamŘád Bílého lva občanské skupiny I. třídy
- Karel Gott, in memoriam
- prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy:
- JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.


Medaile Za hrdinství:
- Jana Březinovoá
- nstrm. Petr Lang, in memoriam
- prap. Vladimír Šupa


Medaile Za zásluhy
- MUDr. Jiří Běhounek
- Karel Brückner
- Ing. Tomáš Cihlář, CSc.
- Josef Černý
- prof. PhDr. Petr Čornej
- Ing. arch. Vladimír Dohnal
- Josef Dvořák
- Eva Erbenová
- Jaroslav Falta
- MgA. Václav Fanta
- Karel Fiala, in memoriam
- doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D.
- prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
- MUDr. Jaroslav Matýs
- plk. Ing. Daniel Miklós
- Václav Nedomanský
- PhDr. Petr Nováček
- Jiří Ošecký, in memoriam
- Jan Rýdl
- plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
- Josef Šmukař,
- plk. Ing. Petr Šnajdárek
- Mgr. Pavel Trávníček
- Ing. Tan Trinh
- MUDr. Radim Uzel, CSc.
- prof. MgA, Alena Štěpánková Veselá
- brig. gen. Martin Vondrášek
- PhDr. Peter Weiss, CSc.


www.hrad.cz
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/28-10-2020-Prezident-CR-sa-rozhodol-vyznamenat-osobnosti-pri-prilezitosti-102-vyrocia-vzniku-Ceskoslovenska-t236346#653298Verze : 3
MOD
Reklama