Main Menu
User Menu
Reklama

28.10.2007 - Udělení státních vyznamenání při příležitosti vzniku ČSR

28.10.2007 - Udělení státních vyznamenání při příležitosti vzniku ČSR


Při příležitosti vzniku ČSR byly dne 28.10. 2007 uděleny tyto státní vyznamenání těmto 24-ti osobnostem:


Plukovník v.v. Stanislav Hnělička - Řád bílého lva vojenské skupiny za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost


Štábní kapitán Rudolf Hrubec, in memoriam - Řád bílého lva vojenské skupiny za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost


Vladimír Bystrov - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


Plukovník v.v. Jiří Formánek - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


František Zahrádka - Řád Tomáše Garriqua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


Nadpraporčík Marek Král - Medaile za hrdinství - za hrdinství při záchraně lidského života


Nadpraporčík Marián Šovčík - Medaile za hrdinství - za hrdinství při záchraně lidského života


Sestra Marie Goretti Boltnarová - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy


Prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Anna Honová - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Jiří Horčička, in memoriam - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Václav Hudeček - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Ilja Hurník, DrSc.h.c. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


JUDr. Milan Kantor - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


MUDr. Tomáš Klíma - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy


Doc. PaedDr. Pavel Kolář - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy


Jiří Kout - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Prof. Ludvík Kundera - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Plukovník v.v. Ladislav Sitenský - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Jiří Stivín - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění


Jan Šrámek - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát v oblasti vědy


Páter Jan Zemánek, CSsR - Medaile za zásluhy - za zásluhy o stát


Více najdete zde
URL : https://www.valka.cz/28-10-2007-Udeleni-statnich-vyznamenani-pri-prilezitosti-vzniku-CSR-t66191#234460Verze : 0
Reklama