Main Menu
User Menu

27. pěší divize [1921-1939]

27 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
27. pěší divize
Originální název:
Original Name:
27 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.19211)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1939
Nástupce:
Successor:
27. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1921-14.08.1939 Sborová oblast II [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
25.09.1921-14.08.1939 Kowel

Velitel:
Commander:
25.09.1921-06.12.1923 Kuchinka, Gustaw (pułkownik Sztabu Generalnego/generał brygady (od DD.MM.1922))
15.03.1924-19.10.1924 Kraupa, Bolesław (pułkownik/generał brygady (od 31.03.1924))
19.10.1924-07.03.1927 Krauss, Karol (pułkownik/generał brygady(od 01.12.1924))
07.03.1927-31.10.1932 Wołkowicki, Jerzy (pułkownik/generał brygady (od 16.03.1927))
01.11.1932-14.08.1939 Drapella, Juliusz Alfred (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 01.01.1934))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.09.1921-DD.MM.1924 ?
DD.MM.1924-DD.MM.RRRR Zatłokal, Mieczysław (kapitan Sztabu Generalnego/major Sztabu Generalnego (od 01.12.1924))
DD.MM.RRRR-DD.MM.1932 ?
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Sadowski, Stanisław (major dyplomowany)
DD.MM.1934-DD.MM.1935 ?
DD.MM.1935-14.08.1939 Bobrowski, Stanisław (major dyplomowany/podpułkownik dyplomowany (od DD.MM.1936))
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.09.1921(?)-14.08.1939 23. pěší pluk [1918-1939]
25.09.1921(?)-14.08.1939 24. pěší pluk [1918-1939]
25.09.1921(?)-14.08.1939 50. pěší pluk [1919-1939]
02.10.1921-31.12.1931 27. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-14.08.1939 27. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-14.08.1939 telegrafní rota 27. pěší divize [193R-1939]
22.05.1937-14.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 27. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Polské zdroje uvádějí, že divize vznikla při přechodu Polské armády na mírové stavy. Rozkaz o tomto přechodu byl vydán 22.08.1921 a reorganizace pěších divizí byla ukončena koncem listopadu 1921. 25.09.1921 byl jmenován velitel divize a proto jsem tímto dnem určil datum vzniku divize.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/27_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Zarzycki, Piotr: 27 Pułk Artylerii Lekkiej, Ajaks, Pruszków 1999
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1921-1939-t110131#388492Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Drapella, Juliusz Alfred (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Kawiński, Gwido Karol (pułkownik dyplomowany)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Bobrowski, Stanisław (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Nowakowski, Jerzy Wacław (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Katlewski, Edmund Józef (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Ipohorski-Lenkiewicz, Mieczysław Henryk (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Kmiecik, Stanisław (kapitan)
oficer taborowy vozatajský důstojník Czulak, Karol (major)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Danysz, Jan Piotr Brunon (kapitan)
dowódca 23 Pułku Piechoty velitel 23. pěšího pluku Commander of 23rd Infantry Regiment Wroczyński, Jerzy (pułkownik)
dowódca 24 Pułku Piechoty velitel 24. pěšího pluku Commander of 24th Infantry Regiment Grudziński, Julian Józef (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 50 Pułku Piechoty velitel 50. pěšího pluku Commander of 50th Infantry Regiment Werschner, Adam (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 27 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 27. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 27th Light Artillery Regiment Uthke, Andrzej Juliusz (pułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 27 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 27. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 27th Infantry Division Milówka, Stanisław Tadeusz (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 27 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 27. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 27th Infantry Division Gable, Mieczysław (major)
Zdroje: Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1921-1939-t110131#393403Verze : 0
MOD