Main Menu
User Menu

26. pěší divize [1921-1939]

26 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
26. pěší divize
Originální název:
Original Name:
26 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.10.19211)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.03.1939
Nástupce:
Successor:
26. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.10.1921-24.08.1939 Sborová oblast IV [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
02.10.1921-24.08.1939 Skierniewice

Velitel:
Commander:
02.10.1921-19.01.1922 Hauser Edmund (generał podporucznik)
15.02.1922-01.09.1923 Prich, Rudolf (pułkownik Sztabu Generalnego)
26.11.1923-28.05.1926 Bejnar, Władysław (generał brygady)
28.05.1926-22.03.1935 Mackiewicz, Mieczysław (pułkownik/generał brygady (od 16.03.1927))
22.03.1935-14.03.1938 Kozicki, Stanisław (pułkownik/generał brygady (od DD.MM.RRRR))
14.03.1938-23.03.1939 Brzechwa-Ajdukiewicz, Adam Józef Stanisław (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.10.1921-15.10.1923 Rawicz-Mysłowski, Mieczysław (major Sztabu Generalnego)
15.10.1923-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-23.03.1939 Sujkowski, Witold Bronisław (major dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

02.10.1921(?)-23.03.1939 10. pěší pluk [1919-1939]
02.10.1921(?)-23.03.1939 18. pěší pluk [1919-1939]
02.10.1921(?)-23.03.1939 37. pěší pluk [1919-1939]
02.10.1921-31.12.1931 26. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-23.03.1939 26. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 26. pěší divize [193R-1939]
29.07.1937-23.03.1939 26. těžký dělostřelecký oddíl [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Polské zdroje uvádějí, že divize vznikla při přechodu Polské armády na mírové stavy. Rozkaz o tomto přechodu byl vydán 22.08.1921 a reorganizace pěších divizí byla ukončena koncem listopadu 1921. 02.10.1921 byl jmenován velitel divize a proto jsem tímto dnem určil datum vzniku divize.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/26_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Błagowieszczański, Igor: Artyleria Wojska Polskiego w latach 1918-1939 cz. 1 in: Wojskowy Przegląd Historyczny, Rok XIX, 1/1974 str. 258-295
Domański, Witold S.: 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV, Ajaks, Pruszków 1997
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1921-1939-t110119#388475Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Brzechwa-Ajdukiewicz, Adam Józef Stanisław (pułkownik dyplomowany)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Parafiński, Tadeusz Piotr (pułkownik dyplomowany)
dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Młodzianowski, Wacław (pułkownik artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Ścibor-Marchocki, Konstanty, Ludwik (podpułkownik dyplomowany artylerii)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Morzkowski, Ignacy (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Węgrzyn, Andrzej Bolesław (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Choroszewski, Stefan Marian (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Filip, Kazimierz (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Krupa Antoni II (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Skomra, Józef (major)
dowódca 10 Pułku Piechoty velitel 10. pěšího pluku Commander of 10th Infantry Regiment Krudowski, Marian (pułkownik)
dowódca 18 Pułku Piechoty velitel 18. pěšího pluku Commander of 18th Infantry Regiment Matuszczak, Franciszek Otton (pułkownik)
dowódca 37 Pułku Piechoty velitel 37. pěšího pluku Commander of 37th Infantry Regiment Umiastowski, Roman (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 26 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 26. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 26th Light Artillery Regiment Kulczycki, Jan (pułkownik dyplomowany)
dowódca 26 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 26. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 26th Heavy Artillery Battalion Kozicz, Kazimierz Korneliusz (podpułkownik)
dowódca kompanii łączności 26 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 26. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 26th Infantry Division Strömich, Stanisław Teodor (kapitan)
Zdroje: Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1921-1939-t110119#393402Verze : 0
MOD