Main Menu
User Menu

26.11.2019 - Vojenské zpravodajství zveřejnilo Výroční zprávu o své činnosti za rok 2018

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 se zaměřuje na vývoj raketových prostředků vybraných států a dále na hrozby v kybernetickém prostoru.
Zpráva konstatuje oslabování a zpochybňování role existujících globálních i regionálních organizací, kontrolních režimů a odzbrojovacích smluv, včetně jejich porušování a vypovídání.
Podle Vojenského zpravodajství je konání mnoha subjektů stále více ovlivněno nikoli reálnou představou o stavu věcí, ale jejich mediálním obrazem, který je často účelově manipulován a tendenčně zkreslován. Nástrojem soupeření se tak stává nikoli souboj klasických ideologií, jako tomu bylo v minulosti, ale střet společenských modelů a konflikt vidění světa s cílem prosazení vlastní vize světa jako všeobecně platné. Jde o soupeření usilující o ovládnutí myslí, formování názorů a z nich vyplývajících postojů lidí.
VZ podle zprávy loni předalo českým politikům nebo spojencům 1330 informačních výstupů.
vzcr.cz
www.novinky.cz
www.czdefence.cz
URL : https://www.valka.cz/26-11-2019-Vojenske-zpravodajstvi-zverejnilo-Vyrocni-zpravu-o-sve-cinnosti-za-rok-2018-t226830#631236Verze : 0
MOD