Main Menu
User Menu

Pěší pluk 25 [1920-1938]

25th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 25
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 25
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk č. 25
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 19. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Lučenec /

Velitel:
Commander:
DD.10.1920-DD.11.1922 Skara, Adolf (Plukovník)
DD.11.1922-DD.01.1923 Beneš, Václav (Podplukovník)
DD.01.1923-DD.11.1926 Beneš, Václav (Plukovník)
DD.11.1926-DD.10.1927 Vonka, František (Plukovník)
DD.10.1927-DD.05.1928 Beneš, Václav (Plukovník)
DD.08.1928-DD.02.1929 Volek, Jaroslav (Podplukovník)
DD.02.1929-DD.05.1929 Volek, Jaroslav (Plukovník)
DD.05.1929-DD.09.1930 Langer, Cyril (Plukovník)
DD.09.1930-DD.10.1931 Kálal, Bohumil (Plukovník)
DD.10.1931-DD.11.1934 Hrůza, Anatolij (Plukovník)
DD.11.1934-DD.09.1936 Pulanich, Anton (Plukovník)
DD.09.1936-DD.12.1936 Práchenský, Stanislav (Plukovník)
DD.12.1936-DD.09.1938 Dvořák, Theodor (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR velitelství pluku
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hospodářská správa pěšího pluku 25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technická správa pěšího pluku 25
DD.MM.1920-DD.MM.1938 Pěší prapor I/25
DD.MM.1920-DD.MM.1938 Pěší prapor II/25
DD.MM.1920-DD.MM.1938 Pěší prapor III/25
DD.MM.1920-DD.MM.1938 Náhradní prapor pěšího pluku 25
DD.MM.1935-DD.MM.1938 Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pomocná rota pěšího pluku 25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technická rota pěšího pluku 25
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 25. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Lučenci, podléhalo velitelství 19. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 10. divise [1920-1938].
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-25-1920-1938-t72742#257893Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 25
Technická správa pěšího pluku 25


Pěší prapor I/25 [1920-1938]
Pěší prapor II/25 [1920-1938]
Pěší prapor III/25 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 25 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 25 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 25
Technická rota pěšího pluku 25
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-25-1920-1938-t72742#257895Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
plukovník pěchoty Adolf Skara (říjen 1920 – listopad 1922),
podplukovník pěchoty, od ledna 1923 plukovník pěchoty Václav Beneš (listopad 1922 – listopad 1926),
plukovník pěchoty František Vonka (listopad 1926 – říjen 1927),
plukovník pěchoty Václav Beneš (říjen 1927 – květen 1928),
podplukovník pěchoty, od února 1929 plukovník pěchoty Jaroslav Volek (srpen 1928 – květen 1929),
plukovník generálního štábu Cyril Langer (květen 1929 – září 1930),
plukovník generálního štábu Bohumil Kálal (září 1930 – říjen 1931),
plukovník pěchoty Anatolij Hrůza (říjen 1931 – listopad 1934),
plukovník pěchoty Anton Pulanich (listopad 1934 – září 1936),
plukovník generálního štábu Stanislav Práchenský (září 1936 – prosinec 1936),
plukovník pěchoty Theodor Dvořák (prosinec 1936 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-25-1920-1938-t72742#257896Verze : 0
MOD