Main Menu
User Menu

255. silniční mostní prapor [1963-1992]

255th Road Bridge Battalion

     
Název:
Name:
255. silniční mostní prapor
Originální název:
Original Name:
255. silniční mostní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-31.10.1992 32. silniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-31.10.1992 Horní Počáply, ?

Velitel:
Commander:
01.09.1963-31.10.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1963-31.10.1992
Poznámka:
Note:
01.09.1963-31.10.1992 VÚ 5213 Horní Počáply
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/255-silnicni-mostni-prapor-1963-1992-t54597#407117Verze : 0
MOD