Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu

Autor: Radek Váňa 🕔︎︎ 👁︎ 24.801

Poznámky

[1] Odhad American Committee for Armenian and Syrian Relief (podle turecké vlády v otomanské říši žilo 1 300 000 Arménů, jiné nezávislé odhady se pohybují mezi 1,5 až 2 mil. osob)

[2] Lemkin R.: Axis Rule in Occupied Europe, Washington, 1944

Reklama

[3] Čl. 6 a 7 Dohody o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců evropských zemí Osy (1945).

[4] Rezoluce Valné shromáždění OSN č. 96/I, 1946.

[5] V platnost vstoupila v lednu 1951. V dalším textu jen Úmluva o genocidě, případně Úmluva.

[6] Malenovský, J. : Mezinárodní právo veřejné - obecná část, Brno, 1993.

[7] Viz např. Malenovský, J. : citované dílo; Kuper, L. : Genocide, New York, 1981. Steiner, H.J., Alston P.: International Human Rights in Context, Oxford 1996.

[8] Čl. 53 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969.

Reklama

[9] Destexhe A.: Rwanda and Genocide in the Twentieth Century, New York. University Press, 1995.

[10] K ustavení mezinárodního trestního tribunálu nakonec došlo až v červenci 1998 (viz dále).

[11] Zpráva podvýboru OSN pro zabránění diskriminace a ochranu menšin ECN./4/1335 ze dne 30. ledna 1979.

[12] International Commission of Jurists: The Events in East Pakistan 1971: A Legal Study, Ženeva 1972.

[13] Blíže viz Část II. této práce.

[14] Yacoubian Jr., George S.: Underestimating the Magnitude of International Crime: Implications of Genocidal Behavior for the Discipline of Criminology, 1997.

[15] Goldstone Richard: příspěvek přednesený na diskusním fóru „Genocida, její prevence a potrestání“ konaném 17.4.1996 v Ženevě pro členy Komise OSN pro lidská práva.

[16] Yacoubian Jr., George S.: op. cit.

[17] Článek 39 Charty OSN.

[18] Malenovský, J. : Mezinárodní právo veřejné - obecná část, Brno, 1993.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více