252. protiletadlový raketový oddíl [2006- ]

252nd Anti-Aircraft Missile Division
     
Název:
Name:
252. protiletadlový raketový oddíl 252nd Anti-Aircraft Missile Division
Originální název:
Original Name:
252. protiletadlový raketový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2006
Předchůdce:
Predecessor:
252. protiletadlová raketová skupina SHORAD 252nd SHORAD Anti-Aircraft Missile Group
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2006-30.11.2013 25. protiletadlová raketová brigáda
01.12.2013-DD.MM.RRRR 25. protiletadlový raketový pluk
01.04.2006-30.11.2013 25th Anti-Aircraft Missile Brigade
01.12.2013-DD.MM.RRRR 25th Anti-Aircraft Missile Regiment
Dislokace:
Deployed:
01.04.2006-DD.MM.RRRR Strakonice, kasárna V Lipkách

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Babinski, Vladislav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-08.07.2013 Daverný, Jaroslav (Podplukovník)
09.07.2013-DD.MM.RRRR Suchý, Jan (Major)
DD.MM.2017-DD.MM.2019 Teger, Luděk (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Řezníček, Petr (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Baterie velení a řízení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie (Strela-10)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie (Strela-10)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. baterie (RBS-70)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. baterie (RBS-70)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kontrolně seřizovací skupina
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR obvaziště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR HQ and Staff
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Command and Control Battery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Battery (Strela-10)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2nd Battery (Strela-10)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Battery (RBS-70)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4th Battery (RBS-70)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Controlling and Adjusting Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Aid Station
Poznámka:
Note:
VÚ 5834

Čestný název: Generála Stanislava Krause
VU 5834

Honorary name: General Stanislav Kraus
Zdroje:
Sources:
http://www.firsttofire.army.cz
25plrb.army.cz
mocr.army.cz
https://www.youtube.com/watch?v=0fmJfvEDfLM
URL : https://www.valka.cz/252-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65813#463861 Verze : 0
Znak útvaru


Symbolika barev


Modrá barva nebe, prostoru bojové činnosti jednotek PVO Symbolizuje též barvu života, barvu čistého nebe, jako podmínky pro ochranu jednotek a civilního obyvatelstva před prostředky vzdušného napadení nepřítele


Červeně a bíle lemovaný hrot šípu symbolizuje směr bojové činnosti vzhůru.


Bílá barva ve spojení s bílou figurou střelce odkazuje na pravidla šachu, ve kterých bílý vždy zahajuje. Symbolizuje tak jeden ze základních taktických principů bojové činnosti jednotek protivzdušné obrany – postřelovat cíle nepřítele dříve, nežli zahájí bojovou činnost.


Červená barva symbolizuje vůli a odhodlání prolít vlastní krev v boji a v případě potřeby položit i život při obraně územní celistvosti a demokratických principů vlastní země, i zemí spojenců.


Všechny tři barvy pak společně barvy národní.


Figura střelce pak svými částmi, od pevné základny, přes tělo až k hlavě, symbolizuje koordinovanou činnost všech jednotek útvaru, nutnou k úspěšnému splnění úkolu.
„…nad námi jen čisté nebe.“


Symbolika tvarů


Základní tvar trojúhelník: vyzývavý, sebevědomý, snad až agresivní tvar


Červený trojúhelník: směr bojové činnosti, k nebi, vzdušnému prostoru


šachová figura „Střelec“: vyvrcholením všech opatření proti nepříteli je střelba


Zdroj:
http://www.firsttofire.army.cz/?page_id=17

URL : https://www.valka.cz/252-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65813#463809 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více