25. tanková divize [1942-1944]

25th Tank Division
25. Panzer-Division
     
Název:
Name:
25. tanková divize 25th Tank Division
Originální název:
Original Name:
25. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1944
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.02.1942-10.11.1942 Horský armádní sbor Norsko
10.11.1942-DD.09.1943 XIX. horský armádní sbor
DD.09.1943-DD.12.1943 Skupina armád D
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXII. armádní sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXIV. tankový sbor
25.02.1942-10.11.1942 Mountain Army Corps Norway
10.11.1942-DD.09.1943 XIX Mountain Army Corps
DD.09.1943-DD.12.1943 Army Group D
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXII Army Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 XXIV Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
25.02.1942-01.01.1943 Haarde, Johannes (Generalleutnant)
01.01.1943-15.11.1943 Schell, Adolf von (Generalleutnant)
15.11.1943-20.11.1943 Jauer, Georg (General der Panzertruppe)
20.11.1943-DD.02.1944 Tröger, Hans (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
25.02.1941-DD.02.1944 Divizní jednotky 87
25.02.1941-DD.02.1944 Division Units 87
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-tankova-divize-1942-1944-t3823#462244 Verze : 1
Formování 25. Panzer-Division bylo zahájeno ke dni 25.2.1942 v Norsku. Zpočátku byla divize vyzbrojena kořistní britskou a francouzskou technikou. Ačkoli nebyla v létě roku 1943 výstavba divize dokončena, byla na přelomu srpna a září převelena do severní Francie. Po velkých ztrátách, které utrpěly německé pozemní síly v létě 1943 na východní frontě, byl na 25. tankovou divizi vyvinut tlak na urychlené dosažení bojeschopnosti a divize byla kompletně přezbrojena německými zbraněmi a bojovou technikou. Přesto musela na podzim předat 550 vozidel jiným útvarům, náhradu za ně však až do převelení na východní frontu v říjnu 1943 neobdržela. To mělo negativní dopad na její pozdější bojové výsledky.
Během října se divize postupně přesunula na Ukrajinu do žitomirské oblasti do sestavy Skupiny armád Jih. Do prvního kontaktu s nepřítelem se dostala 6. listopadu 1943.
V prosinci 1943 prodělala divize těžké boje u Žitomiru. Ačkoli utrpěla těžké ztráty (hlavně kvůli nezkušenosti a nedostatečnému vyzbrojení), sehrála divize významnou roli při zastavení sovětského postupu v oblasti Fastov - Kyjev. Počátkem roku 1944 divize ztratila všechny ofenzivní schopnosti, ústupových bojů se účastnila s pouhými 8 000 muži a během bitvy o Kamenec Podolský byla téměř zcela zničena.
Po vyvedení z boje byly zbytky divize soustředěny u Medvedova mezi řekami Dněstr a Strypa a sloužily jako záloha Skupiny armád Severní Ukrajina v oblasti jihovýchodně od Lvova. Následoval oficiální rozkaz ke zrušení divize.Zbytky divize byly soustředěny ve vojenských výcvikových prostorech Ostřihom (Maďarsko), Grafenwöhr a Senne a 10. května 1944 po vydání rozkazu k novému zformování divize pod stejným jménem přesunuty do Dánska. Zde ji posílila část personálu a techniky Tankové divize Norsko. Koncem srpna, ačkoliv nebyla její výstavba ještě dokončena, dostala 25. tanková divize (o síle bojové skupiny) rozkaz přesunout se na východní frontu. Byla nasazena ve varšavské oblasti jako záloha OKH a pokračovala ve formování a výcviku. Počátkem října 1944 měla 25. tanková divize spolu s 3. tankovou divizí, 252. pěší divizí a Tankovou brigádou 104 zlikvidovat sovětské předmostí na řece Narev u města Serock. Německý protiútok však neuspěl a Sověti předmostí udrželi. Následovaly další boje ve varšavské oblasti. Divize se účastnila obrany Varšavy a její jednotky s podílely i na potlačení varšavského povstání. 6. listopadu 1944, po měsíci těžkých bojů, byla divize konečně posílena. Torza brigád a praporů byly doplněny mužstvem a divize obdržela 25 tolik potřebných tanků Panther.
Během prosincových bojů utrpěla divize další těžké ztráty a začátkem ledna 1945 disponovala pouze 68 tanky, útočnými, samohybnými a děly. Přesto podnikala protiútoky proti postupující Rudé armádě. Koncem ledna byla nucena ustoupit k Odře. Za pouhých šest týdnů obranných bojů 622 příslušníků divize padlo, 2 318 bylo raněno a 6 030 pohřešováno, celkové ztráty tedy činily 8 970 mužů.
Po zahájení sovětské zimní ofenzívy v lednu 1945 byla divize nasazena severně od Radomu. Po třech dnech bojů musela ustoupit na západ a koncem ledna 1945 překročila severně od Hlohova Odru. Během těchto ústupových bitev utrpěla opět těžké ztráty. V polovině února byla 25. tanková divize uvolněna z fronty a přesunuta do oblasti Zhořelec k odpočinku a doplnění ztrát. Pro nedostatek materiálu a personálu však divize nenaplnila plánované stavy. Koncem února následoval přesun do oblasti jihovýchodně od Štětína a úkol bránit přístupové cesty k Berlínu v sestavě 11. armády, o měsíc později pak s 9. armádou bojovala na linii Odra – Nisa. Začátkem dubna 1945 už divize nebyla v bojeschopném stavu. Zbytky divize se soustředily v prostoru Zhořelec, následně byly převeleny do oblasti mezi Vídní a Mikulovem a nasazeny do bojů o Vídeň, Laa an der Thaya, Ebendorf-Mistelbach. 8. května 1945 pak 25. tanková divize obdržela poslední rozkaz k přesunu – směrem na západ do amerického zajetí.


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/25-tankova-divize-1942-1944-t3823#606810 Verze : 8
OOB - 1942


Panzer-Abteilung 214
- Panzerjäger-Kompanie 514
Schützen-Regiment 146
- Schützen-Bataillon I
- Schützen-Bataillon II
- Schützen-Bataillon III
Kradschützen-Bataillon
Batterie 10cm Kanone (Mot) 91
URL : https://www.valka.cz/25-tankova-divize-1942-1944-t3823#11349 Verze : 0
OOB - 1943


Panzergrenadier-Regiment 146
- Panzergrenadier-Bataillon I
- Panzergrenadier-Bataillon II
Panzergrenadier-Regiment 147
- Panzergrenadier-Bataillon I
- Panzergrenadier-Bataillon II
Panzer-Regiment 9
- Panzer-Abteilung I
- Panzer-Abteilung II
Panzer-Artillerie-Regiment 91
- Panzer-Artillerie-Abteilung I
- Panzer-Artillerie-Abteilung II
- Panzer-Artillerie-Abteilung III
Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9
Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 279
Panzerjäger-Abteilung 87
Panzer-Pionier-Bataillon 87
Panzer-Nachrichten-Abteilung 87
URL : https://www.valka.cz/25-tankova-divize-1942-1944-t3823#11350 Verze : 0
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 25. Panzer Division:
Otto Jedermann 5/14/1944
Erich Schneider 2/10/1944
Heinz-Willi Wittenstein 2/14/1945
URL : https://www.valka.cz/25-tankova-divize-1942-1944-t3823#40284 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více