Main Menu
User Menu
Reklama

25. pěší divize [1914-1919]

25. Infanterie-Division

25. Infanterie-Division (Großherzoglich Hessische )
25. pešia divízia (veľkovojvodstva hesenského)

Sídlo jednotky:1914 - DarmstadtPodriadené jednotky:49. Infanterie-Brigade (1.Großherzoglich Hessische) / Darmstadt
49. pešia brigáda (1. veľkovojvodstva hesenského) / sídlo: Darmstadt


50. Infanterie-Brigade (2.Großherzoglich Hessische) / Mainz
50. pešia brigáda (2. veľkovojvodstva hesenského) /sídlo: Mohuč


25.Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Hessische) / Darmstadt
25. jazdecká brigáda (veľkovojvodstva hesenského) / sídlo. Darmstadt


25.Feldartillerie-Brigade (Großherzoglich Hessische) / Darmstadt
25. brigáda poľného delostrelectva (veľkovojvodstva hesenského)/ sídlo: Darmstadt


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Magdeburgisches Dragoner-Regiment 6
Dragúnsky pluk (magdeburský) č. 6


Großherzoglich-Hessisches Division-Brückentrain-Abteilung 25
Divízny oddiel tylovej stavby mostov ( veľkovojvodstva hesenského) č. 25

Nadradené stupne:4. Armee - 4. armáda
XVIII. Armeekorps – 18. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-1914-1919-t66441#235212Verze : 0
MOD
Reklama