Main Menu
User Menu

25-20 Winchester

25-20 Winchester

25-20 Win., 25-20 Winchester Center Fire, 25-20 W.C.F., 25/32-20 W.C.F., 6,5 x 33 mm R

25-20 Winchester

     
Název:
Name:
25-20 Winchester
Originální název:
Original Name:
25-20 Winchester
Další názvy:
Other Names:
25-20 Win.
25-20 Winchester Center Fire
25-20 W.C.F.
25/32-20 W.C.F.
6,5 x 33 mm R
Kategorie:
Category:
náboj puškový
Vytvořen:
Designed:
DD.MM.1892 ?
Zbraně:
Weapons:


-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Tvar:
Shape:
lahvičková nábojnice
Typ okraje:
Type of Rim:
nábojnice s okrajem
Typ zápalu:
Type of Ignition:
středový zápal
Průměr střely:
Projectile Diameter:
6,55 mm
Max. délka nábojnice:
Max. Case Lenght:
33,78 mm
Max. celková délka:
Max. Overall Length:
40,44 mm
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
1) bobp.cip-bobp.org
2) saami.org
3) Hýkel, Jindřich - Malimánek, Václav: Náboje do ručních palných zbraní (ISBN 80-206-0641-6)
4) https://naboje.org/node/8313
5) https://en.wikipedia.org/wiki/.25-20_Winchester
URL : https://www.valka.cz/25-20-Winchester-t115325#616342Verze : 0
MOD
25 - 20 Winchester


Náboj uvedla na trh v devadesátých letech 19. století f. Winchester. Náboj vznikl stažením krčku nábojnice 32-20 Win. V USA velmi oblíbený, často přebíjený a stále továrně vyráběný náboj. Střela 3,88g má počáteční rychlost 685 m/sec. Náboj vyrobila firma Remington Arms - Union Metalic Cartridge Company, Bridgeport, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 7,62x39. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek "Náboje do ručních palných zbraní" NV Praha 1998, A.Andresen, V. Andersen, T. Stromstad "Cartridge Cases" vlastním nákladem, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/25-20-Winchester-t115325#400667Verze : 0