Main Menu
User Menu

25.01.2019 - Rakousko: soud s protistátní skupinou, vysoké tresty za přípravu převratu

Zemský soud ve Štýrském Hradci odsoudil pro trestný čin vlastizrady ke 14 letům odnětí svobody dvaačtyřicetiletou Moniku Ungerovou, která údajně organizovala vážnou protistátní činnost. Ungerová už v roce 2015 založila "Staatenbund" (Státní spolek) a získala v celém Rakousku až 2500 sympatizantů, kteří vytvořili jakýsi paralelní stát s vlastní organizační strukturou. Protistátní činnost pak vyvrcholila v lednu 2017​ zasláním výzvy na ministerstvo obrany k okamžitému zatčení a uvěznění 100 rakouských politiků, kteří se údajně provinili proti lidu. V dubnu téhož roku pak bylo vedení Státního spolku pozatýkáno zásahovými jednotkami rakouské policie. Během soudního procesu obžaloba uvedla, že "Staatenbund" se pokoušel nařídit rakouské armádě, aby svrhla vládu a plánoval požádat ruského prezidenta Vladimir Putina o vojenskou pomoc. Přitěžující okolností podle prokurátora je, že Ungerová výzvu adresovala ozbrojeným silám a nikoli například charitě.
Zástupce Ungerové, 71 letý bývalý bývalý policista, byl odsouzen k 10 letům vězení. Dalších 12 obviněných, mezi nimi důchodci a nezaměstnaní, byloi odsouzeno k trestům od devíti měsíců do tří let.
Podle obhajoby byly aktivity Státního spolku nesmyslnou, ale rozhodně ne nebezpečnou hrou.
www.info.cz
www.wienerzeitung.at
www.dw.com
URL : https://www.valka.cz/25-01-2019-Rakousko-soud-s-protistatni-skupinou-vysoke-tresty-za-pripravu-prevratu-t220602#616021Verze : 0
MOD