Main Menu
User Menu

Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu

Autor : 🕔20.01.2001 📕18.970
Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 81.134,- Kč
♡ Chci přispět

Radek Váňa

Diplomová práce, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998

Starý zločin, nový pojem

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

Zákaz genocidia jako kogentní norma mezinárdního práva

Diskutabilní definice

Zločin bez žalobce a soudce

Jugoslávie a Rwanda - nastal čas změny?

Zabránit, nejen trestat

Poznámky

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕18.970