Main Menu
User Menu
Reklama

Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu

Autor : 🕔20.01.2001 📕24.042
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Radek Váňa

Diplomová práce, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998

Starý zločin, nový pojem

Reklama

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

Zákaz genocidia jako kogentní norma mezinárdního práva

Diskutabilní definice

Zločin bez žalobce a soudce

Jugoslávie a Rwanda - nastal čas změny?

Zabránit, nejen trestat

Poznámky

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕24.042