Prusko-rakouská válka

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 22.011

X. Mikulovské příměří a Pražský mír

23. července začíná konference o příměří v Mikulově. O tři dny později je podepsán hlavní dokument. Rakousko podle dohody ztrácí území Benátska, musí uznat zrušení Německého spolku, zaplatí válečné reparace ve výši dvaceti milionů pruských tolarů, bude souhlasit s pruskou anexí Šlesvicka a Holštýnska. Oproti tomu Prusko stáhne svá vojska z Čech, ponechá nynější hranice Saska a dohodne konečný mír v Itálii. Posledním bodem dohody pak byl závazek, že se obě strany znovu setkají a podepíší mírovou smlouvu. K tomu nakonec došlo v Praze 23.srpna 1866.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více