Prusko-rakouská válka

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 20.804

IX. Válka ještě nekončí

Benedek žádá ihned po bitvě císaře Františka Josefa I., aby zahájil jednání o kapitulaci. Ten však opět odmítá a zároveň posílá z Itálie jednotky arcivévody Karla. Ty pak zůstávají v Uhrách. Benedek a jeho zbytky severní armády ustupují k Olomouci.

Když rakouský císař odmítl všechny pruské návrhy ke kapitulaci, je Moltke rozhodnut postupovat dál. Dává rozkaz Labské armádě k obsazení Prahy. K tomu dochází 8. června. Zároveň se dávají do pohybu i zbylé dvě armády. Rakouský císař přenáší své sídlo do Pešti. Vídeň je prohlášena za otevřené město. Pruská armáda obsazuje území Čech a Moravy a definitivně tak odřízla Severní armádu u Olomouce. Část sil postupuje až k Bratislavě. Rakouský císař odvolává Benedeka a novým vrchním velitelem jmenuje arcivévodu Albrechta. Pod tíhou rychlého pruského útoku se však přece jen nakonec rozhodl František Josef I. pro kapitulaci.

Reklama

Žádá Napoleona III., francouzského panovníka, aby zprostředkoval příměří. Ten poté jedná s Bismarckem. Bismarck mu pak předává mírové podmínky Pruska.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více