Main Menu
User Menu

24. prapor horských myslivců "Colón" [1965-1984]

24th Mountain Jaeger Battalion "Colón"

Batallón de Cazadores de Montaña "Colón" XXIV (BZCM XXIV)


     
Název:
Name:
24. prapor horských myslivců "Colón"
Originální název:
Original Name:
Batallón de Cazadores de Montaña "Colón" XXIV (BZCM XXIV)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1965
Předchůdce:
Predecessor:
24. prapor horských myslivců "Colón"
Datum zániku:
Disbanded:
27.11.1984
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1965-27.11.1984 67. pluk horských myslivců
Dislokace:
Deployed:
10.07.1965-27.11.1984 Irún, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.amigosdelamili.com-
URL : https://www.valka.cz/24-prapor-horskych-myslivcu-Colon-1965-1984-t103704#372898Verze : 5
MOD
24 Prápor horských myslivcov Colón (Batallón de Cazadores de Montana Colón nº 24) má svoj pôvod v Madridskej Tercii (Tercio de Madrid), ktorá bola vytvorená roku 1702, ktorej prvým polným veliteľom bol Pedro Ronquillo.

Prápor počas svojej histórie mal nasledovné označenia
• 1702.- Tercia z Madridu (Tercio de Madrid)
• 1704.- Pluk z Madridu (Regimiento de Madrid)
• 1707.- 38 Pluk z Madridu (Regimiento de Madrid nº 38)
• 1808.- 2 Dobrovolnícky pluk z Madridu (2º Regimiento de Voluntarios de Madrid)
• 1815.- 44 Pluk dobrovolníkov z Madridu (Regimiento de Voluntarios de Madrid nº 44)
• 1855.- 3 Prápor pechoty z Madridu, provizionálny (Batallón de Infantería de Madrid 3º Provisional)
• 1860.- 2 Prápor pechoty z Madridu, líniový (Batallón de Infantería de Madrid 2º de Línea)
• 1876.- 29 Myslivecký prápor Colón (Batallón de Cazadores Colón nº 29)
• 1893.- 23 Myslivecký prápor Colón (Batallón de Cazadores Colón nº 23)
• 1895.- 18 Myslivecký prápor Africa (Batallón de Cazadores de Africa nº 18)
• 1925.- 16 Myslivecký prápor Colón (Batallón de Cazadores Colón nº 16 )
• 1929.- 24 Prápor horských myslivcov Colón (Batallón de Cazadores de Montana Colónnº 24 )

Od roku 1944 prápor bol súčasťou týchto útvarov
• 1944. – 8 Horské zoskupenie (Agrupación de Montana nº 8)
• 1951. – 8 Pluk horských myslivcov (Regimiento de Cazadores nº 8)
• 1960.- 2 Zoskupenie myslivcov Horskej divízie Navarra
• 1966.- 67 Pluk horských myslivcov Sicilia (Regimiento de Cazadores de Montana Sicilia nº 67)
• 1984.- 67 Pluk horských myslivcov Tercio Viejo de Sicilia (Regimiento de Cazadores de Montana Tercio Viejo de Sicilia nº 67)

zdroj
forejercito.forumup.es
www.militar.org.ua

URL : https://www.valka.cz/24-prapor-horskych-myslivcu-Colon-1965-1984-t103704#372899Verze : 1
MOD