Main Menu
User Menu

24. pěší divize [1921-1939]

24 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
24. pěší divize
Originální název:
Original Name:
24 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.19211)
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1939
Nástupce:
Successor:
24. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1921-30.08.1939 Sborová oblast X [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1921-30.08.1939 Jarosław

Velitel:
Commander:
DD.09.1921-30.07.1924 Paulik, Franciszek Daniel (generał podporucznik/generał brygady (od 15.08.1924))
DD.09.1924-26.05.1926 Hempel, Jan (pułkownik Sztabu Generalnego/generał brygady (od 01.12.1924))
26.05.1926-12(?).10.1935 Scewola-Wieczorkiewicz, Wacław (pułkownik/generał brygady (od DD.MM.1927))
12(?).10.1935-15.03.1938 Pakosz Michał (pułkownik)
15.03.1938-11.09.1938 ?
11.09.1938-30.08.1939 Krzyżanowski, Bolesław Maria (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.09.1921-DD.11.1927 ?
DD.11.1927-DD.01.1930 Orski, Jerzy (major dyplomowany)
DD.01.1930-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-30.08.1939 Axentowicz, Jan Bronisław (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.09.1921(?)-30.08.1939 17. pěší pluk [1920-1939]
DD.09.1921(?)-30.08.1939 38. pěší pluk [1919-1939]
DD.09.1921(?)-30.08.1939 39. pěší pluk [1919-1939]
09.10.1921-31.12.1931 24. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-30.08.1939 24. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-30.08.1939 telegrafní rota 24. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Polské zdroje uvádějí, že divize vznikla při přechodu Polské armády na mírové stavy. Rozkaz o tomto přechodu byl vydán 22.08.1921 a reorganizace pěších divizí byla ukončena koncem listopadu 1921. DD.09.1921 byl jmenován velitel divize a proto jsem tímto dnem určil datum vzniku divize.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/24_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1921-1939-t110056#388337Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Krzyżanowski, Bolesław Maria (pułkownik dyplomowany)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Schwarzenberg-Czerny, Bolesław Błażej Antoni (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Axentowicz, Jan Bronisław Idzi Jerzy (podpułkownik dyplomowany artylerii)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Lenkiewicz, Jan (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Niemczycki, Eugeniusz (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Klepacki, Tadeusz (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Hojarski, Kazimierz Józef (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Wierzejski, Kazimierz Józef (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Wołowicz Władysław Kazimierz (kapitan)
dowódca 17 Pułku Piechoty velitel 17. pěšího pluku Commander of 17th Infantry Regiment Kotarba, Beniamin Piotr (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 38 Pułku Piechoty velitel 38. pěšího pluku Commander of 38th Infantry Regiment Majewski, Kazimierz Tadeusz (pułkownik)
dowódca 39 Pułku Piechoty velitel 39. pěšího pluku Commander of 39th Infantry Regiment Szymański, Roman Władysław (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 24 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 24. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 24th Light Artillery Regiment Brzeszczyński, Stefan (pułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 24 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 24. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 24th Infantry Division Dobrzański, Leonard (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1921-1939-t110056#393290Verze : 0
MOD