Main Menu
User Menu

24. hulánský pluk [1937-1939]

24 Pułk Ułanów


POLSKÁ REPUBLIKA 24 PUŁK UŁANÓW
24. HULÁNSKÝ PLUK
Datum vzniku 03.1937
Předchůdce 24. hulánský pluk
Datum zániku 08.1939
Následovník 24. hulánský pluk
Nadřízené velitelství 03.1937-08.1939 10. motorizovaná jezdecká brigáda
Dislokace 03.1937-08.1939 Kraśnik
Velitelé pluku 03.1937-08.1939 Dworak, Kazimierz
Podřízené oddíly 03.1937-08.1939 Motorizovaná korouhev I/24
03.1937-08.1939 Motorizovaná korouhev II/24
Podřízené setniny 03.1937-08.1939 Průzkumná eskadrona hulánského pluku 24
03.1937-08.1939 Náhradní eskadrona hulánského pluku 24
03.1937-08.1939 Hospodářská eskadrona hulánského pluku 24
Čestný název 03.1937-08.1939 24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego
Literatura 42 Pułk Zmechanizowany im. hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Tradycje i współczesność. Red. M. Girek. Pruszków, Ajaks 1993.
Smaczny, Henryk: Księga kawalerii polskiej. Warszawa, Tesco 1989.
Wielecki, Henryk – Sieradzki, Rudolf: Wojsko Polskie 1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii. Warszawa, Crear 1992.
URL : https://www.valka.cz/24-hulansky-pluk-1937-1939-t53544#278556Verze : 0
MOD