Main Menu
User Menu
Reklama

24. horská (Karstjäger) divize Waffen-SS [1944-1944]

24th Waffen-SS Mountain (Karstjaeger) Division / 24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS

     
Název:
Name:
24. horská (Karstjäger) divize Waffen-SS
Originální název:
Original Name:
24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
SS-Karstwehr-Bataillon
Datum zániku:
Disbanded:
05.12.1944
Nástupce:
Successor:
Horská (Karstjäger) brigáda Waffen-SS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.08.1944-05.12.1944 Marx, Karl (SS Obersturmbannführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.08.1944-05.12.1944 Divizní jednotky SS 24
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#470059Verze : 0
MOD
24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#207172Verze : 0
Velitelé:


SS-Obersturmbannführer Karl Marx (?.8.1944 - 5.11.1944)
SS-Sturmbannführer Werner Hahn (5.11.1944 - 10.2.1945)
SS-Oberführer Adolf Wagner (10.2.1945 - 8.5.1945)
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#724Verze : 0
MOD
Původně se mělo jednat o jedinou Karstjäger rotu o dvou četách, již za čtyři měcíce byl však vydán rozkaz k jejímu rozšíření na celý prapor. Slovo "Karst" je název označující vysoké, holé, skalnaté hory na hranicích Jugoslávie a itálie a místní muži verbovaní pro tuto jednotku byli vybíráni právě pro svou znalost této pusté a nehostinné oblasti.


Prapor zůstal v Pottensteinu do léta 1943 a po pádu fašistického režimu v Itálii na konci července se přesunul nejprve do Korutan v jižním Rakousku a odtud do Tarvisa, kde se účastnil vojenských operací proti italské posádce v tomto městě a okolí. V důsledku neklidu v Itálii na podzim 1943 se prapor přesunul do severovýchodní Itálie do oblasti Terstu, kde byl plně nasazen do protipartyzánských akcí.


18. července 1944 dostal Karstjäger, s ohledem na úspěšné operace a nárůst síly, rozkaz rozšířit svůj stav na divizi, která byla zprvu známá jak Horská (Karstjäger) divize zbraní SS a později 24. horská (Karstjäger) divize zbraní SS. Přípravy k formování nové divize začaly v létě 1944 a velitelství plánované divize mělo být v oblasti Udine. Většinu mužstva v plucích měli tvořit říšští Němci, zejména z jižního tyrolska a Istrie, dále Volksdeutsche a místní dobrovolníci. Záměr vytvořit divizi o dvou plucích myslivců a dělostřeleckého pluku se neuskutečnil a 5. prosince 1944 byl vydán rozkaz redukovat nekompletní divizi na velikost brigády. avšak ani této síly již nebylo možné dosáhnout.


V dubnu 1945 se 59. pluk Karstjäger zúčastnil obranných bojů proti britské 8. armádě a proti partyzánům v julských Alpách a utrpěl těžké ztráty. Zbytky byly potom včleněny do bojové skupiny "Harmel" smíšené skupiny armádních, policejních, a esesáckých jednotek, která si probojovávala cestu zpět horami k německé hranici. Pri všeobecné kapitulaci 8.května 1945 se tato formace rozpadla.


Mezi příslušníky byly Slovinci, Italové, Němci, Chorvaté, Srbové a Ukrajinci. Vojáci jako příslušnost k jednotce nosili na límečku stylizovanou alpskou protěž.


Upravil Siegfried, 24.02.2007
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#997Verze : 0
MOD
organizace:


Waffen-Gebirgs-Jäger-Regiment der SS 59
Waffen-Gebirgs-Jäger-Regiment der SS 60
Waffen-Gebirgs-Artillerie-Regiment der SS 24
SS-Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 24
SS-Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 24
SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 24
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 24
SS-Feldersatz-Bataillon 24
Divisionstruppen der SS 24zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#209207Verze : 0
MOD
Početní stavy:


červen 1942: 1.831 mužů (ještě jako SS-Karstwehr-Bataillon)
červen 1944: 3.000 mužů (ještě jako SS-Karstwehr-Bataillon)
únor 1945: 5.563 mužů
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#209521Verze : 0
MOD