Main Menu
User Menu

24.02.2009 - Suchumi je pobúrené vyhlásením ministra zahr. vecí ČR

Сухуми возмущен заявлением МИД Чехии по в

Abcházsko je pobúrené spochybnením prizvania Bieloruska do "východneho partnerstva" v EÚ.
Vo vyhlásení sa uvádza že rozhodnutie Bieloruska v tejto veci je jeho vnútornou záležitosťou. V pondelok minister Schwarzenberg mal spochybniť zaradenie Bieloruska vo "Východné partnerstvo" EÚ v prípade, že Bielorusko uzná nezávislosť Abcházska a Južného Osetska.
"pozícia ministra zahr. vecí ČR protirečí Dohode Medvedev - Sarkozy podpísanej po augustovej vojne v Gruzínsku. Taktiež ohrozuje urovnanie Gruzínsko - Abcházskeho konfliktu" - obsahuje vyhlásenie min. zahr. vecí Abcházska
"Postoj na MZV v Českej republike aj nám dáva právo, aby sa úloha EÚ pri riešení gruzínskeho konfliktu,hodnotila ako neobjektívna a nevhodná," povedal minister zahraničia Abcházska.
V tejto súvislosti MZV Abcházska vyhlasuje svoju pripravenosť preskúmať podmienky účasti Európskej únie v procese mierového dialógu medzi Gruzínskom a Abcházskom ako aj "mechanizmov na prevenciu a reakcie na incidenty", dohodnutých na nedávnom zasadnutí zmluvných strán v Ženeve v dňoch 17-18 februára.
Ženevskej porady sa zúčastnili zástupcovia EÚ, OBSE, OSN, USA, Gruzínska, Ruska, Abcházska a Južného Osetska.www.rian.ru
URL : https://www.valka.cz/24-02-2009-Suchumi-je-poburene-vyhlasenim-ministra-zahr-veci-CR-t81576#299116Verze : 0