Prusko-rakouská válka

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 21.849

V. Uspořádání a pozice jednotlivých armád

Rakousko:

Rakouská armáda byla rozdělena do dvou částí, na Severní a Jižní armádu. Hlavní stan Severní armády byl v Olomouci. Vrchním velitelem byl jmenován polní zbrojmistr Ludwig von Benedek, jeho náčelníkem generálního štábu byl polní podmaršál Henikstein. Armáda se skládala z deseti armádních sborů a dalších pěti jízdních divizí. Jednotky byly roztroušeny po Čechách a Moravě. Severní armáda měla k dispozici zhruba 270 000 mužů.

Vrchním velitelem Jižní armády dislokované v Itálii byl arcivévoda Albrecht. V čele generálního štábu byl Franz von John. Rakouská obrana se již tradičně opírala o strategicky velmi výhodně položený pevnostní čtyřúhelník ležící mezi řekami Mincio a Adiži. Šlo o linii Peschiera-Mantova-Verona-Legnago. Celkem zde bylo rozmístěno zhruba 150 000 vojáků. Kromě pozemních jednotek mělo Rakousko v Jaderském moři i svou námořní flotilu o celkové síle 25 lodí. Té velel kontraadmirál Wilhelm von Tegetthoff. Kotvila v přístavu Pula.

Prusko:

Reklama

Pruská armáda byla rozdělena na dvě části. Nejsilnější část, tzv. Východní se skládala ze tří armád (První, Druhá a Labská) druhá, podstatně menší, pak z jedné armády (Mohanská).

Hlavní stan Východní armády byl v Berlíně. V čele této armády stál pruský císař Vilém I., náčelníkem generálního štábu byl Helmut von Moltke. První armáda byla koncentrována ve Zhořelci, jejím velitelem byl princ Friedrich Karel. Druhá armáda pobývala ve Slezsku pod velením prince Friedricha Viléma. Labská armáda byla koncentrována u Torgau a měla se spojit v Čechách s První armádou. Nejprve však měla za úkol obsadit Sasko. Vrchním velitelem této armády byl generál pěchoty Herwarth von Bittenfeld. Celkové pruské síly v Čechách činily téměř 180 000 mužů.

Menšímu uskupení, tzv. Mohanské armádě velel generál polní maršál von Falckenstein. Skládala se ze tří divizí rozmístěných u hranic s Hannoverskem a Kurhenskem. Armáda čítala zhruba 50 000 vojáků.

Itálie:

Italská armáda byla rozdělena na dvě části. Vrchním velitelem byl král Viktor Emanuel II. Hlavní armáda pod velením generála Marmory byla koncentrována u řeky Mincio. Druhá, tzv. Pádská armáda pod vedením generála Caldiniho, pobývala u řeky Pád.

Kromě těchto dvou armád působil i dobrovolnický sbor pod vedením Garibaldiho. Celkový počet italských vojáků se pohyboval kolem 250 000.

Armády Německého spolku:

Tato armáda se začala formovat jako trestná výprava proti Prusku, které neprávem obsadilo Holštýnsko. Tyto státy daly dohromady asi 120 000 mužů. Postupovaly však naprosto nekoordinovaně a omezily se většinou pouze na obranu svých území před Mohanskou armádou.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více