Main Menu
User Menu
Reklama

Prusko-rakouská válka

Autor : 🕔20.01.2001 📕20.012
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

III. Cesta k válce

Bismarck věděl, že musí zaútočit maximálně do tří měsíců. Ani Rakušané nečekali na nic a 21. dubna mobilizují Jižní armádu. V květnu pak mobilizují Prusové a začátkem června jsou již všechny armády obou znepřátelených stran plně mobilizovány.

Rakousko si uvědomovalo nebezpečí sevření z obou stran. Proto tajně jednalo s Francií. Výsledkem jednání bylo podepsání tajné dohody 12. června 1866 a Rakousko se v ní zřeklo Benátska, sama Francie zůstane neutrální a přesvědčí Itálii aby do války nevstoupila. Itálie samozřejmě nemůže ani nechce rušit smlouvu s Pruskem, a tak se ukázala nakonec všechna Rakouská jednání jako zbytečná. Koncem května jsou s konečnou platností zastavena veškerá diplomatická jednání a 5. června se Prusko odhodlalo k prvnímu kroku, který znamenal počátek války. Oním krokem bylo napadení a následné obsazení Holštýnska.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕20.012