Main Menu
User Menu
Reklama

23. strelecká divízia

23-ja Krasnoznamennaja strelkovaja divizija

23-я Краснознаменная стрелковая дивизия


10.10. 1918 – sformovaná podľa rozkazu vojskám 9. armády Južného frontu N2 z roľnícko-kozáckej brigády F. K. Mironova pod názvom 1. Usť-Medvedická strelecká divízia.
28.11. 1918 – rozkazom vojskám 9. armády N 45a bola premenovaná na 23. streleckú divíziu
1920 – rozpustená podľa rozkazu vojskám 9. armády N 263


Nadriadená jednotka:
9. armáda


Boje:
08. 1918 – 02. 1919 – divízia sa zúčastnila obrany Caricyna proti bielokozáckej Donskej armáde generála Krasnova.
02. 1919 – 04. 1919 – boje proti Denikinovej armáde v úseku stredného toku Donu.
Podieľa sa na potlačovaní protisovietskych povstaní v tyle 9. armády.
V auguste sa zúčastňuje protiútoku Južného frontu s cieľom ovládnuť stredný tok Donu.
20.11. 1919 – 08.12. 1919 – Chopero-Donská operácia
17.01. 1920 – 06.02. 1920 – Donsko-Manyčská operácia
14.02. 1920 – 02.03. 1920 – Tichorecká operácia
03.03. 1920 – 27.03. 1920 – Kubánsko-Novorossijská operácia (účasť pri obsadení Jekaterinodaru).Náčelníci divízie:
10.10. 1918 – 06.03. 1919 – Mironov F. K.
19.03. 1919 – 05.09. 1919 – Golikov A. G. – dočasne poverený velením
05.09. 1919 – 27.09. 1919 – Lotockij N. I. – dočasne poverený velením
27.09. 1919 – 21.11. 1919 – Stepanjatov N. K. – dočasne poverený velením
21.11. 1919 – 31.05. 1920 – Rudnev N. I.
31.05. 1920 – 07.06. 1920 – Vladimirskij A. N. – dočasne poverený velenímZdroje:
http://rkka.ru/handbook/regsd1.htm
guides.eastview.com
URL : https://www.valka.cz/23-strelecka-divizia-t67203#237642Verze : 0
Reklama