23. pěší divize [1914-1919]

23. Infanterie-Division
23. Infanterie-Division (1. kgl.sächs.)
23. pešia divízia ( 1. kráľovská saská)

Sídlo jednotky:1914 - DrážďanyPodriadené jednotky:


1. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.45 / Dresden
45. pešia brigáda (1.kráľovská saská) / sídlo: Drážďany


2. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.46 / Dresden
46. pešia brigáda (2.kráľovská saská) /sídlo: Drážďany


1.(kgl.sächs.) Kavallerie-Brigade Nr.23 / Dresden
23. jazdecká brigáda (1.kráľovská saská) / sídlo. Drážďany


1.(kgl sächs) Feldartillerie-Brigade Nr.23 / Dresden
23. brigáda poľného delostrelectva (1.kráľovská saská) / sídlo: Drážďany


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


3. Königlich Sachisches Husaren-Regiment 20
Husársky pluk (3. kráľovský saský) č. 20


Königlich Sachisches Division-Brückentrain-Abteilung 23
Divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský saský) č. 23


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XII. Armeekorps - 12. armádny zbor
Velitelia:1914 -Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1914-1919-t66439#235210 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více