Main Menu
User Menu

23 hulánský pluk [1939-1939]

23 Pułk Ułanów Grodzieńskich/23rd Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
23. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
23. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
07.09.1939-10.09.1939 bez nadřízeného velitelství 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-27.08.1939 Postawy/? /
27.08.1939-30(31?).08.1939 Postawy / -Vilno / -Grodno / -Białystok-Varšava-Skierniewice-Koluszki/přesun po železnici /
30(31?).08.1939-01.09.1939 prostor Koluszki/(Chrusty Nowe?) /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Koluszki-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-prostor Tomawa/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Tomawa/? /
05.09.1939-06.09.1939 prostor Tomawa-???-Dąbrówka-Skotniki/noční přesun /
06.09.1939 Skotniki-les severovýchodně Przedbórz/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les severovýchodně Przedbórz-prostor Niewierszyn-les severně Jaksonek/noční přesun /
07.09.1939 prostor Jaksonek-les jižně Studzianna/přesun /
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Studzianna/? /
08.09.1939-09.09.1939 les jižně Studzianna-Gielniów-les západně Przysucha (Stefanów?)-prostor Ruski Bród/přesun s bojem /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Ruski Bród/boj /

Velitel:
Commander:
28.08.1939-10.09.1939 Miłkowski, Zygmunt II (diplomovaný podplukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
07.09.1939-10.09.1939 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-10.09.1939 1. eskadrona 23. hulánského pluku 3)
24.08.1939-10.09.1939 2. eskadrona 23. hulánského pluku 4)
24.08.1939-10.09.1939 3. eskadrona 23. hulánského pluku 5)
24.08.1939-10.09.1939 4. eskadrona 23. hulánského pluku 6)
24.08.1939-10.09.1939 kulometná eskadrona 23. hulánského pluku 7)
24.08.1939-10.09.1939 protitanková četa 23. hulánského pluku 7)
24.08.1939-06(05?).09.1939 cyklistická četa 23. hulánského pluku 8)
24.08.1939-10.09.1939 spojovací četa 23. hulánského pluku 7)
24.08.1939-09(03?).09.1939 hospodářská eskadrona 23. hulánského pluku 9)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 23. hulánského pluku 10)
05.09.1939-10.09.1939 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 01.06.1921 „23 Pułk Ułanów Grodzieńskich“
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:

1) Pozdním odpolednem 09.09.1939 byl pluk soustředěn v lesích jihozápadně od obce Przysucha v týlu postupujících jednotek 4. armádního sboru a pozoroval postupující jednotky 46. pěší divize. Velitel pluku rozhodl o nočním přesunu do prostoru Svatokřížských hor. Po zahájení přesunu však na pluk zaútočila pěchota 46. pěší divize a odřízla 3. a 4. eskadronu. V domění, že pluk je obklíčen, vydal velitel pluku kolem půlnoci rozkaz ke zničení kanónů 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva, protitankových kanónů a tačanek pluku. Eskadrony se měly z obklíčení probíjet samostatně a pak se znovu soustředit v prostoru obce Święta Katarzyna. Tam se ve dnech 11.09.1939-13.09.1939 shromáždila část pluku, ale k jeho reorganizaci, jako organizovaného tělesa, už nedošlo.
2) Poslední rozkaz z velitelství Vilenské jezdecké brigády o připojení k brigádě u obce Niewierszyn pluk obdržel radiotelegrafickou cestou 06(05?).09.1939. Wróblewski a Zarzycki uvádějí 06.09.1939 a Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 - 05.09.1939. Pak už byl bez spojení s brigádou.
3) Po rozpuštění pluku eskadrona ustupovala samostatně a do 13.09.1939 očekávala v prostoru plánovaného soustředění pluku u obce Święta Katarzyna. S jinými jednotkami pluku se nesetkala a tak pokračovala v ústupu k Visle. U obce Józefpol řeku Vislu dne 20.09.1939 překonala. Na jejím východním břehu se DD.09.1939 připojila ke skupině diplomovaného plukovníka Pełczyńského, která byla 01.10.1939 rozpuštěna. Velitel eskadrony se dostal ke Samostatné operační skupině „Polesí“, která složila zbraně teprve 06.10.1939.
4) Po rozpuštění pluku eskadrona ustupovala samostatně. Po přechodu přes řeku Vislu se eskadrona (částečně na vozech) připojila k jednotkám Podleské jezdecké brigády v rámci Samostatné operační skupiny „Polesí“. Od 03.10.1939 se její zbytky staly pravděpodobně 1. eskadronou (na vozech) pluku „Bohdan“, který složil 06.10.1939 zbraně.
5) V noci 09.09.1939 v boji s pěchotou 46. pěší divize byla u obce Ruski Bród od pluku odříznuta a s malou částí hulánů 4. eskadrony ustoupila samostatně na východní břeh řeky Visly. Sváděla šarvátky s německými týlovými jednotkami a byla rozpuštěna 29.09.1939 po obdržení informací o kapitulaci Varšavy.
6) V noci 09.09.1939 v boji s pěchotou 46. pěší divize v lesích u obce Ruski Bród byla od pluku odříznuta a většina padla i se svým velitelem do německého zajetí. Její zbytky se připojily ke 3. eskadroně.
7) Eskadrona (četa) na rozkaz velitele pluku zničila 10.09.1939 svou těžkou výzbroj a vybavení. Její další osudy nejsou ve zdrojích uvedeny.
8) 06(05?).09.1939 četa padla v obci Wola Rakowska do léčky a byla zničena. Zachránil se pouze velitel čety a dva huláni.
9) Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 uvádí, že tělesový trén byl zničen letectvem už 03.09.1939. Jiné zdroje to nepotvrzují. Pluk byl pod leteckými nálety 07.09.1939. Wróblewski uvádí, že trén byl při přesunu rozprášen německými jednotkami ráno 09.10.1939.
10) Činnost ani datum zániku družstva nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
11) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku, na jehož rozkaz v noci 09./10.09.1939 obsluhy zničily své kanóny.
Zdroje:
Sources:
postawyiokolice.blogspot.cz
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Poesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/23-hulansky-pluk-1939-1939-t176009#519345Verze : 0
MOD

Velitelská sestava pluku:
velitel pluku – 24.08.1939-10.09.1939 diplomovaný podplukovník jezdectva Zygmunt II Miłkowski 1)
I. zástupce velitele pluku - 24.08.1939-10.09.1939 major jezdectva Edward Pisula 2)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-10.09.1939 major jezdectva Stanisław Bohdan Rusiecki 3)
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-10.09.1939 setník Antoni Bohdan Słapczyński 3)
ordonanční důstojník – 24.08.1939-10.09.1939 podporučík v záloze Romuald Rodziewicz 4)
zpravodajský důstojník - 24.08.1939-DD.09.1939 setník administrace (jezdectva) Szczęsny Rożałowski 5)
zbrojní a plynový důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 setník administrace (jezdectva) Wacław Kosiński 6)
pomocná (hospodářská) eskadrona – 24.08.1939-DD.09.1939 setník Tadeusz Szymankiewicz 5)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař Antoni Kłopotowski 7)
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík Czesław Jan Wojciechowski 3)
kaplan – 24.08.1939-10.09.1939 kněz kaplan Józef Król 8)
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – 24.08.1939-01.10.1939 setník Józef Kozicki 9)
2. eskadrona – 24.08.1939-03.10.1939 setník Zygmunt Mackiewicz 10)
3. eskadrona – 24.08.1939-29.09.1939 poručík jezdectva Juliusz Stanisław Ciosiński 11)
4. eskadrona – 24.08.1939-10.09.1939 poručík jezdectva Bolesław Józef Janowski 12)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-10.09.1939 poručík jezdectva Borys Sztark 13)
protitanková četa – 24.08.1939-10.09.1939 poručík jezdectva Józef Ogoniek 14)
spojovací četa – 24.08.1939-10.09.1939 poručík jezdectva Henryk Józef Rymaszewski 15)
cyklistická četa – 24.08.1939-05.09.1939 aspirant Czesław Szurmiak 19)
zákopnicko-plynové družstvo – 24.08.1939-10.09.1939 ???, ???

Poznámky:


1).Po rozvázání pluku se vyhnul zajetí a zapojil se do odbojové činnosti. V létech 1939-1944 byl ve vysokých velitelských funkcích v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armáda. Mezi jinými byl zástupcem náčelníka štábu Hlavního velitelství Zemské armády a od srpna 1944 velitelem Západní oblasti Zemské armády. DD.MM.1944 byl zatčen a odvlečen do koncentračního tábora Mauthausen. 06.04.1945 byl při evakuaci tábora zavražděn. V roce 1943(?) byl povýšen do hodnosti plukovníka. Za svou činnost v odboji byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
https://www.dws-xip.pl/PW/bio/m12b.html
2) Po rozvázání pluku se vyhnul zajetí a zapojil se do odbojové činnosti v rámci Svazu ozbrojeného boje a Zemské armáda. V polovině 1943 roku byl jmenován velitelem Diverzního velitelství tarnopolské oblasti Zemské armády (Kierownictwo Dywersji Armii Krajowej (Kedyw)). Po přechodu fronty se v létě 1944 dobrovolně přihlásil do služby v Polské lidové armády a byl v období 02.09.1944-06.10.1944 velitelem 3. hulánského pluku 1. varšavské samostatné jezdecké brigády. 06.10.1944 byl na základě obvinění z příslušnosti k Zemské armádě zatčen a uvězněn v táboře NKVD pro vojáky Zemské armády ve Skrobově. Po útěku 48 vězňů z tábora v dubnu 1945 byl obviněn ze spoluúčasti na přípravě útěku a zatčen. 14.07.1945 zemřel ve vězení pravděpodobně na následky mučení při výsleších. DD.MM.1944 byl povýšen do hodnosti podplukovníka.
www.stankiewicze.com
3) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
4) Ve 2. internetovém zdroji uveden jako Rajmund Rodziewicz. Przemsza-Zieliński a Wróblewski uvádějí podporučík. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 uvádí rotmistr aspirant. Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) není uveden. Pravděpodobně byl povýšen do hodnosti podporučíka rozkazem Vrchního velitele ze dne 13.09.1939. Po rozvázání pluku se dostal ke Samostatné operační skupině „Polesí“, kde byl v období 03.10.1939-06.10.1939 pobočníkem velitele Pluku „Bohdan“. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Podle 2. internetového zdroje byl po kapitulaci SOS „Polesí“ v německém zajetí. Po osvobození pravděpodobně ve Velké Británii.
5) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
6) 21.09.1939 padl do německého zajetí ve městě Nisko.
7) Po rozvázání pluku se vyhnul zajetí (není uveden v seznamu zajatých). 17(22?).01.1943 byl zatčen a zavlečen do koncentračního tábora Auschwitz, kde byl 25.01.1943 zavražděn.
8) Po ukončení bojů se vyhnul zajetí a přes Jugoslávii a Itálii se dostal do Francie. Jako kaplan Samostatné brigády podhalanských střelců se v roce 1940 zúčastnil norského tažení v Narviku. Po evakuaci do Velké Británie a po podepsání smlouvy Sikorski-Majskij (30.07.1941) byl převelen do Moskvy a v rámci Polské armády v SSSR se stal kaplanem 7. pěší divize. Po evakuaci do Iránu byl převelen do Velké Británie k 1. polskému sboru. Jako dobrovolník se přihlásil k návratu do okupovaného Polska. Při přeletu do Brindisi v Itálii, odkud měl přeletět do Polska, zahynul 17.04.1944 při letecké katastrofě v Gibraltaru.
https://www.archibial.pl/czas/arch30/art/krahel.htm
9) Po rozvázání pluku ustupoval s eskadronou samostatně a po přechodu přes řeku Vislu (kolem 20.09.1939) se připojil ke skupině diplomovaného plukovníka Pełczyńského. Skupina byla 01.10.1939 rozpuštěna a 02.10.1939 se dostal k Jezdecké korouhvi Sboru ochrany pohraničí „Niewirków“, ve které byl velitelem čety. Od 05.10.1939 byl velitelem 1. eskadrony (na vozech) pluku „Bohdan“ Samostatné operační skupiny „Polesí“. Po kapitulaci skupiny po bitvě u Kocka (06.10.1939) se dostal do německého zajetí. Po osvobození 29.04.1945 byl odvelen do Itálie, kde sloužil ve 25. hulánském pluku (2. polský sbor). Po přesunu do Velké Británie a demobilizaci zůstal ve Velké Británii. Zemřel 01.08.1980 ve věku nedožitých 71 let.
10) Po rozvázání pluku ustupoval s eskadronou samostatně. Po přechodu přes řeku Vislu se s eskadronou (částečně na vozech) připojil k jednotkám Podleské jezdecké brigády v rámci Samostatné operační skupiny „Polesí“ a od 03.10.1939 byl zástupcem velitele pluku „Bohdan“. Po kapitulaci skupiny po bitvě u Kocka (06.10.1939) se dostal do německého zajetí. Po osvobození sloužil v Polské armádě na Západě, kde byl povýšen do hodnosti majora. Po demobilizaci žil ve Velké Británii, kde 11.05.1985 v Londýně zemřel ve věku nedožitých 93 let.
11) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Eskadrona pod jeho velením samostatně ustoupila na východní břeh řeky Visly, sváděla šarvátky s německými týlovými jednotkami a byla rozpuštěna po obdržení informací o kapitulaci Varšavy teprve 29.09.1939.
12) Ráno 10.09.1939 po boji v lesích u obce Przysucha s jednotkou 46. pěší divize padl i s většinou eskadrony do německého zajetí.
13) Po ukončení bojů se vyhnul zajetí. Dostal se do prostoru Vilna, kde se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády. V roce 1944 byl velitelem průzkumné jednotky Uskupení č. 2 vilenské oblasti Zemské armády a14.07.1944 byl jmenován velitelem 1. eskadrony 23. hulánského pluku v rámci nově tvořené 3. Vilenské jezdecké brigády, která měla spolupracovat s Rudou armádou v boji proti Němcům. K vytvoření brigády už nedošlo a většina už soustředěných příslušníků Zemské armády byla kolem 17.07.1944 odzbrojena a zatčena NKVD.
14) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
15) Po rozpuštění pluku se dostal na východní břeh řeky Visly. DD.09.1939 byl zraněn a po vyléčení byl deportován do zajateckého tábora v Německu. Po osvobození zůstal v Německu na emigraci, kde 25.05.1986 zemřel ve věku nedožitých 77 let.
16) Przemsza-Zieliński uvádí poručík. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 uvádí aspirant (podchorąży). Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) není uveden.
Zdroje:
https://www.straty.pl/
www.stankiewicze.com
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/23-hulansky-pluk-1939-1939-t176009#519349Verze : 0
MOD