Main Menu
User Menu

23. dělostřelecká brigáda [1945-1950]

23rd Artillery Brigade

     
Název:
Name:
23. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
23. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
23. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1950 Dělostřelecká divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.MM.1946 Praha, kasárny /
DD.MM.1946-DD.MM.1949 Kolín, kasárny /
DD.MM.1949-01.11.1950 Stará Boleslav, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.11.1950 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-22.10.1946 Holcman, Josef (Štábní kapitán)
22.10.1946-DD.09.1949 Holcman, Josef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 309
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 310
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 309
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 310
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 319
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 320
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 329
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 330

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.MM.1946 VÚ 0000 Praha
DD.MM.1946-DD.MM.1949 VÚ 0000 Kolín
DD.MM.1949-01.11.1950 VÚ 0000 Stará Boleslav
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (23. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/23-delostrelecka-brigada-1945-1950-t49479#191703Verze : 1
MOD