Main Menu
User Menu

23. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

23. Feldartillerie -Brigade

1.(kgl sächs) Feldartillerie-Brigade Nr.23
23. brigáda poľného delostrelectva ( 1. kráľovská saská)


Sídlo jednotky:


1914 - Drážďany


Podriadené jednotky:Kgl. Sächs. 1. Feld-Artillerie-Regiment Nr.12
Pluk poľného delostrelectva (1. kráľovský saský) č. 12


Kgl.Sächs. 4. Feld-Artillerie-Regiment Nr.48
Pluk poľného delostrelectva (4. kráľovský saský) č. 48


Nadradené stupne:


1914
3. Armee - 3. armáda
XII. Armee-Korps (1. kgl.sächs. ) - XII. armádny zbor ( 1. kráľovský saský)
23.Division (1. kgl.sächs. ) - 23. divízia ( 1. kráľovská saská)Veliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/23-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65240#232356Verze : 0
MOD