Main Menu
User Menu

225. skupina RAF [1942-1942]

No. 225 Group RAF

     
Název:
Name:
225. skupina RAF
Originální název:
Original Name:
No. 225 Group RAF
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
223. skupina RAF
Datum zániku:
Disbanded:
28.03.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.01.1942-DD.03.1942 Hunter, Henry John Francis (Air Commodore)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1942-DD.MM.1942 211. peruť RAF
DD.MM.1942-DD.MM.1942 84. peruť RAF

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.rafweb.org/Organsation/Grp07.htm
http://www.211squadron.org/sumatra___java.html
URL : https://www.valka.cz/225-skupina-RAF-1942-1942-t185221#540644Verze : 0
MOD