Main Menu
User Menu

222. středisko radiolokačního průzkumu [1993-1993]

222nd Radar Surveillance Centre

     
Název:
Name:
222. středisko radiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
222. středisko radiolokačního průzkumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
222. středisko radiolokačního průzkumu Polička
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.1993
Nástupce:
Successor:
442. středisko radiolokačního průzkumu Polička
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-30.11.1993 22. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.11.1993 Polička, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Radiolokační stanoviště
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
katalog.unob.cz (Historie Radiolokačního průzkumu)
Vlastní archiv

[/table]
URL : https://www.valka.cz/222-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-1993-1993-t188150#546717Verze : 1