Main Menu
User Menu

220. protitankový pluk [1961-1968]

220th Anti-Tank Regiment

     
Název:
Name:
220. protitankový pluk
Originální název:
Original Name:
220. protitankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.10.1968
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1967 205. protitanková brigáda
01.09.1967-15.10.1968 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-15.10.1968 Topoľčany, Jaselské kasárna /
Velitel:
Commander:
01.09.1961-15.10.1968
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1961-15.10.1968
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1961-15.10.1968
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1961-15.10.1968 VÚ Topoľčany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA- (220. protitankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/220-protitankovy-pluk-1961-1968-t119134#409421Verze : 0
MOD