Main Menu
User Menu

22. výsadkový průzkumný prapor [1959-1961]

22nd Airborne Reconnaissance Batallion / 22. prieskumný výsadkový prápor

     
Název:
Name:
22. výsadkový průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
22. výsadkový průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1959
Předchůdce:
Predecessor:
22. výsadková průzkumná rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
7. výsadkový pluk zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1959-01.09.1961 22. výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1959-01.09.1960 Prešov, Sokolovská kasárna /
01.09.1960-01.09.1961 Holešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1959-01.09.1961 Šedina, Miroslav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1959-01.09.1961 Velitelství a štáb
01.10.1959-01.09.1961 1. výsadková průzkumná rota
01.10.1959-01.09.1961 2. výsadková průzkumná rota
01.10.1959-01.09.1961 3. výsadková průzkumná rota
01.10.1959-01.09.1961 Velitelská četa
01.10.1959-01.09.1961 Průzkumná četa
01.10.1959-01.09.1961 Spojovací četa
01.10.1959-01.09.1961 Ženijní četa
01.10.1959-01.09.1961 Četa chemické ochrany
01.10.1959-01.09.1961 Radiová rota
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1959-01.09.1961
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1959-DD.08.1960 VÚ 7374 Prešov
00.08.1960-01.09.1961 VÚ 7374 Holešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (22. výsadkový průzkumný prapor), forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pruzkumny-prapor-1959-1961-t49663#408760Verze : 0
MOD
22. výsadkový průzkumný praporVznik: 1. 10. 1959 z průzkumné roty 22. výsadkové brigády


Krycí číslo:


Dislokace:
1959 - 1960 Sabinov
1960 - 1961 Holešov


Nadřízený stupeň: 22. výsadková brigáda


Podřízené jednotky:
- velitelství a štáb
- výsadková průzkumná rota
- výsadková průzkumná rota
- výsadková průzkumná rota
- rádiová rota
- zabezpečovací jednotky


Zrušení: 30. 8. 1961 reorganizací na 7. výsadkový pluk zvláštního určení


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pruzkumny-prapor-1959-1961-t49663#192144Verze : 0
MOD