Main Menu
User Menu
Reklama

22. tanková divize [1941-1943]

22nd Tank Division

22. Panzer-Division

     
Název:
Name:
22. tanková divize
Originální název:
Original Name:
22. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.09.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.03.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.09.1941-DD.01.1942 7. armáda
DD.01.1942-DD.02.1942 LIX. armádní sbor
DD.02.1942-DD.03.1942 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXI
DD.03.1942-DD.04.1942 Skupina armád Jih
DD.04.1942-DD.05.1942 11. armáda
DD.05.1942-DD.06.1942 XXX. armádní sbor
DD.06.1942-DD.08.1942 III. tankový sbor
DD.08.1942-DD.12.1942 Skupina armád B
DD.12.1942-DD.01.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.01.1943-DD.02.1943 XVII. armádní sbor
DD.02.1943-DD.03.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.03.1943-DD.03.1943 XVII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
25.09.1941-DD.MM.RRRR Niort, ? /

Velitel:
Commander:
25.09.1941-07.10.1942 Apell, Wilhelm von (Generalleutnant)
07.10.1942-01.11.1942 Chevallerie, Hellmuth von der (Generalleutnant)
01.11.1942-04.03.1943 Rodt, Eberhard (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.07.1942-15.02.1943 Estor, Fritz (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.09.1941-04.03.1943 Motocyklistický střelecký prapor 24
25.09.1941-20.10.1941 Střelecký pluk 129
25.09.1941-20.03.1943 Tankový pluk 204
13.10.1941-23.03.1942 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 140
20.10.1941-05.07.1942 22. střelecká brigáda
05.02.1942-04.03.1943 Oddíl stíhačů tanků 140
23.03.1942-28.02.1943 Tankový dělostřelecký pluk 140
05.07.1942-DD.11.1942 22. brigáda tankových granátníků
DD.11.1942-03.03.1943 Pluk tankových granátníků 129
DD.11.1942-01.03.1943 Pluk tankových granátníků 140

Ručně vyplněné položky:
25.09.1941-DD.03.1943 Divizní jednotky 140
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
de.wikipedia.org
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/22-tankova-divize-1941-1943-t3820#462106Verze : 2
MOD
22. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/22-tankova-divize-1941-1943-t3820#40273Verze : 0
MOD
Formování 22. Panzer-Division začalo 25. září 1941 v Niortu v jihozápadní Francii - základem divize byl kořistními tanky vyzbrojený Tankový pluk 204 od Tankové brigády 101 a dva nové střelecké pluky, postupně přibyl Dělostřelecký pluk 140, průzkumné, ženijní a další jednotky. Na konci prosince dosáhla divize plného početního stavu a počátkem ledna 1942 se přesunula do Vojenského výcvikového prostoru Couetquidan v Bretani ke stmelovacímu cvičení, aby podle plánu dosáhla plné bojeschopnosti k 1. březnu. Přesto obdržela už 7. února rozkaz k přesunu na jižní úsek východní fronty a 1. března dorazily poslední jednotky po železnici do Oděsy. Následoval přesun na Krym po vlastní ose a zde divize okamžitě zapojila v sestavě XXXXII. armádního sboru do bojů k odražení ofenzivy sovětské 51. armády v oblasti východně od Simferopolu.
Po ukončení této protiofenzivy (20. března 1942) činila bojová síla divize pouze 30-40 % původního stavu, proto jí byl poskytnut čas na odpočinek a doplnění bojových ztrát.
8. května spustila 11. armáda operaci pod krycím názvem Trappenjagd (Lov dropů) k obsazení východní části Krymského poloostrova. 22. tankové divizi byl vydán rozkaz probít se do týlu sovětské 51. armády a 10. května byla vyslána na frontu. Už 24. května dosáhla stanoveného cíle a spolu s 170. pěší divizí a 28. mysliveckou divizí stanula na břehu Azovského moře východně od Kerči.
Koncem května byla divize stažena z fronty a přeložena do doněcké oblasti jižně od Slavjansku do shromažďovacího prostoru Mackensenovy skupiny, 4. června nastoupila k přesunu na sever do oblasti Charkova a poté se zúčastnila letní ofenzívy na Donu a v červenci se podílela na dobytí Rostova. V tomto období bylo divizi odebráno několik jednotek (mimo jiné I. a II. prapor Pluku tankových granátníků 140 a III. oddíl Tankového pluku 204, které vytvořily "Kampfgruppe Michalik"), což výrazně snížilo její bojovou sílu.
Koncem července se divize soustředila u Novočerkassku a 5. srpna vyrazila směrem ke Stalingradu. V následujících týdnech divize bojovala pod velením XI. a XVII. armádního sboru spolu s rumunskou 1. tankovou divizí kryla severní křídlo postupující 6. armády severně od Kalače.
V půli září byla divize stažena z fronty a převedena do zálohy OKH k odpočinku a doplnění ztrát (ovšem bez nároku na náhradu jednotek předaných Kampfgruppe Michalik). Kvůli pokračujícímu postupu na Stalingrad však namísto posílení byla divize ještě více oslabena - musela předat další jednotky 27. tankové divizi (zformované z Kampfgruppe Michalik) a Pohlmannově bojové skupině. Jednalo se o velmi citelné oslabení, z některých praporů tak zbyla pouze jediná rota.
Krátce před započetím operace na záchranu obklíčené 6. armády byla divize aktivována a 10. listopadu obdržela rozkaz k přesunu do prostoru Kalač na Donu. Již během přesunu utrpěla divize další ztráty - kromě jiného přišla o polovinu tanků. 19. listopadu dorazila do prostoru soustředění XXXXVIII. tankového sboru na severním břehu řeky Kurtlak a tentýž byla vyslána podél Volhy ke Stalingradu prolomit obklíčení 6. armády. Kvůli silnému sovětskému odporu byla několikrát nucena změnit směr postupu a 25. listopadu byla odražena zpět za řeku Čir.
Těžce zdecimovaná 22. tanková divize rozdělená na několik bojových skupin operovala během prosince v oblasti severozápadně od Stalingradu. Od 2. ledna 1943 se poslední zbytky divize přesunovaly na jihozápad, kde byla na obou stranách Bystry zformována nová obranná linie. V polovině ledna 1943 divizní bojové skupiny operovaly podél železniční trati z Morosovské do Tazinské a v oblasti jižně od ní, během února pak v okolí Sverdlovska.
Na základě rozkazu vydaného už 9. února 1943 Skupinou armád Don byla divize zrušena a její zbývající části měly být začleněny do 6. tankové divize. XXXXVIII. tankový sbor prohlásil tento rozkaz 1. března za neplatný. Téhož dne byly zásobovací jednotky 22. tankové divize začleněny do 79. pěší divize, o dva dny později byly divizní bojové skupiny podřízeny přímo XVII. armádnímu sboru a byla z nich zformována Kampfgruppe Burgsthaler, divizní štáb byl zrušen.
Kampfgruppe Burgsthaler pak byla 7. dubna 1943 včleněna do 23. tankové divize.
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/22-tankova-divize-1941-1943-t3820#607078Verze : 10
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 22. Panzer Division:
Herbert Eymer 4/18/1943
Walter Hartmann 8/10/1941
Alois Huebner 12/5/1943
Martin Lenz 1/15/1945
Hermann Oppeln-Bronikowski 1/1/1943
Josef Rauch 8/8/1944
Willy Spreu 2/24/1945
Friedrich-Wilhelm Steuer 8/26/1943
Albert Zapf 2/23/1944
URL : https://www.valka.cz/22-tankova-divize-1941-1943-t3820#40280Verze : 0
MOD