Main Menu
User Menu

22. letištní rota "S" [1969-1991]

22nd Air Base Company "S"

     
Název:
Name:
22. letištní rota "S"
Originální název:
Original Name:
22. letištní rota "S"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
22. letištní rota "S"
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.11.1991 23. letištní prapor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.11.1991 Žatec, letiště /
Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.RRRR, Illner, Otakar (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rösler, Jiří (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Michalka, Ján (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nevrlý, Jiří (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rösl, Pavel (nadporučík)
DD.MM.RRRR-01.11.1991 Cach, Ladislav (major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1969-01.11.1991 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000; Správní archiv Olomouc, Fond č. 611(23. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-rota-S-1969-1991-t140685#456845Verze : 0

Velitel 22. letištní roty "S":


v období 01.09.1969-01.11.1991
mjr. Illner Otakar,
mjr. Rösler Jiří,
kpt. Michalka Ján,
npor. Ing. Nevrlý Jiří,
npor. Rösl Pavel,
mjr. Cach Ladislav
a)Organizace 22. letištní roty "S":


Velitel 22. letištní roty (Vzp- důstojník)
Výkonný praporčík (Vzs - poddůstojník)
Technik roty (Vzp - důstojník)
Velitel cisternového družstva (Vzp - praporčík)
Velitel speciálního družstva (Vzp - praporčík)
Velitel automobilního družstva (Vzp - praporčík)


b) Technika 22. letištní roty "S":


- Cisternové družstvo : 4 x CAPL-16, 4 x CP-11
- Speciální družstvo : 4 x APA-5, 1 x UGZS-M-A, 1 x AKZS-75M, 1 x VZ-20-30, 2 x UKS-400V-P4, 1 x UPG-300
- Automobilní družstvo : 4 x T 138/148)NT, 2 x T 813 VN (2 x T 815 VN), 2 x P V3S, 1 x AV 15, 1 x PAD-1, LIAZ 110 SA 8


Zdroj: SpA Olomouc, Fond 23. letištního praporu
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-rota-S-1969-1991-t140685#456847Verze : 0