Main Menu
User Menu

22. dělostřelecká brigáda [1945-1950]

22nd Artillery Brigade

     
Název:
Name:
22. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
22. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
22. minometná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1950 Dělostřelecká divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-11.11.1946 Olomouc, kasárny /
11.11.1946-01.08.1949 Žilina, kasárny /
01.08.1949-15.08.1950 Trenčín, kasárny /
15.08.1950-01.11.1950 Rokytnice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.06.1947-DD.08.1948 Svoboda, Karel (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 101
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 102
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 109
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 110
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 107

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
11.11.1946-01.08.1949 VÚ 5421 Žilina
01.08.1949-01.10.1949 VÚ 5421 Trenčín
01.10.1949-15.08.1950 VÚ 1570 Trenčín
15.08.1950-01.11.1950 VÚ 1570 Rokytnice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/22-delostrelecka-brigada-1945-1950-t49478#191700Verze : 0
MOD