Main Menu
User Menu

22. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

22. Feldartillerie -Brigade

22.Feldartillerie-Brigade
22. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Kassel


Podriadené jednotky:1. Kurhessisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.11
Pluk poľného delostrelectva (1. kurhesenský) č. 11


2. Kurhessisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.47
Pluk poľného delostrelectva(2. kurhesenský) č. 47


Nadradené stupne:1914


2. Armee - 2. armáda
XI. Armee-Korps - XI. armádny zbor
22.Division - 22. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/22-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65239#232355Verze : 0
MOD