Main Menu
User Menu

212. výsadková brigáda [1938-1941]

212th Airborne Brigade / 212-я воздушно-десантная бригада

     
Název:
Name:
212. výsadková brigáda
Originální název:
Original Name:
212-я воздушно-десантная бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/212-vysadkova-brigada-1938-1941-t61129#220211Verze : 0
MOD