Main Menu
User Menu

210. domobranecká pěší brigáda

210. Landsturm-Infanteriebrigade

     
Název:
Name:
210. domobranecká pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
210. Landsturm-Infanteriebrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 106. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1918-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 31
DD.06.1918-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 32

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 31
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Domobranecký pěší pluk č. 32
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Edmund Glaise von Horstenau - österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/210-domobranecka-pesi-brigada-t110134#388499Verze : 0
MOD