Main Menu
User Menu

21. pěší divize [1914-1919]

21. Infanterie-Division

21. Infanterie-Division
21. pešia divízia

Sídlo jednotky:1914 – Frankfurt nad MohanomPodriadené jednotky:41. Infanterie-Brigade / Mainz
41. pešia brigáda / sídlo: Mainz (Mohuč)


42. Infanterie-Brigade / Frankfurt a.M.
42. pešia brigáda /sídlo: Frankfurt nad Mohanom


21.Kavallerie-Brigade / Frankfurt a.M.
21. jazdecká brigáda / sídlo: Frankfurt nad Mohanom


21. Feldartillerie-Brigade / Frankfurt a.M.
21. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Frankfurt nad Mohanom


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Thüringisches Ulanen-Regiment Nr. 6
Hulánsky pluk (durýnsky) č. 6


Division-Brückentrain-Abteilung 21
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 21


Nadradené stupne:


4. Armee - 4. armáda
XVIII. Armeekorps – 18. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/21-pesi-divize-1914-1919-t66427#235139Verze : 0
MOD