21. horská pěší divize [1925-1939]

21 Dywizja Piechoty Górskiej
     
Název:
Name:
21. horská pěší divize 21st Mountain Infantry Division
Originální název:
Original Name:
21 Dywizja Piechoty Górskiej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.04.1925
Předchůdce:
Predecessor:
21. pěší divize [1925-1925] 21st Infantry Division [1925-1925]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
21. horská pěší divize [1939-1939] 21st Mountain Infantry Division [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.04.1925-24.09.1938 Sborová oblast V [1921-1939]24.09.1938-11.12.1938 Operační skupina „Slezsko“ [1938-1938]
11.12.1938-24.08.1939 Sborová oblast V [1921-1939]
14.04.1925-24.09.1938Corps District No. V [1921-1939]
24.09.1938-11.12.1938 „Silesia“ Operational Group [1938-1938]
11.12.1938-24.08.1939 Corps District No. V [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
14.04.1925-24.09.1938 Bielsko-Biała
24.09.1938-DD.12.1938 V poli při obsazování Těšínska
DD.12.1938-24.08.1939 Bielsko-Biała

Velitel:
Commander:
14.04.1925-20.08.1926 Galica, Andrzej (generał brygady)
21.08.1926-12.10.1935 Przeździecki, Wacław (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od DD.MM.1927)
31.10.1935-24.08.1939 Kustroń, Józef Rudolf (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 19.03.1939)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
14.04.1925-DD.10(?).1926 de Leweaux, Ludwik (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.10(?).1926-DD.09(?).1933 Saloni, Roman (major dyplomowany)
01.10.1933-DD.MM.1934 Warzybok, Bronisław (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Pawłowicz, Zygmunt (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
14.04.1925-25.07(?).1939 1. pluk podhalanských střelců [1920-1939]
14.04.1925-24.08.1939 3. pluk podhalanských střelců [1920-1939]
14.04.1925-24.08.1939 4. pluk podhalanských střelců [1920-1939]
14.04.1925-31.03.1931 21. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.03.1931-24.08.1939 21. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 21. horské pěší divize [193R-1939]
01.12.1927-15.09.1931 Vysokohorská škola při 21. horské pěší divizi
14.04.1925-25.07(?).1939 1st Podhalans Rifle Regiment [1920-1939]
14.04.1925-24.08.1939 3rd Podhalans Rifle Regiment [1920-1939]
14.04.1925-24.08.1939 4th Podhalans Rifle Regiment [1920-1939]
14.04.1925-31.12.1931 21st Field Artillery Regiment [1921-1931]
31.03.1931-24.08.1939 21st Light Artillery Regiment [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 Telegraphic Company of 21st Mountain Infantry Division [193R-1939]
01.12.1927-15.09.1931 Alpine School of 21st Mountain Infantry Division
Čestný název:
Honorary Name:

-
Vyznamenání:
Decorations:
-
-Poznámka:
Note:

-
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi
Deszczyński, Marek Piotr: Ostatní egzamin – Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Moś, Wojciech: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
Motyka, Władysław: Za nasom ślebode za Ojcyzne miłom. Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka 2008
URL : https://www.valka.cz/21-horska-pesi-divize-1925-1939-t109800#387788 Verze : 0

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Kustroń, Józef Rudolf (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Wir-Konas, Alojzy (pułkownik)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Pawłowicz, Zygmunt (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Kaliński, Jan Marian (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Dregier, Zygmunt (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Bargiel, Zygmunt Marian (rotmistrz kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Chebda, Józef (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Łomnicki, Stanisław Stefan (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Krupiczka, Tadeusz Bolesław (kapitan)
dowódca 1 Pułku Strzelców Podhalańskich velitel 1. pluku podhalanských střelců Commander of 1st Podhalans Rifle Regiment Krajewski, Alfred (pułkownik dyplomowany)
dowódca 3 Pułku Strzelców Podhalańskich velitel 3. pluku podhalanských střelců Commander of 3rd Podhalans Rifle Regiment Czubryt, Julian (podpułkownik)
dowódca 4 Pułku Strzelców Podhalańskich velitel 4. pluku podhalanských střelců Commander of 4th Podhalans Rifle Regiment Warzybok, Bronisław (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 21 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 21. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 21st Light Artillery Regiment Ważyński, Konstanty Kazimierz (pułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 21 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 21. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 21st Infantry Division Adamko, Tadeusz (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/21-horska-pesi-divize-1925-1939-t109800#393287 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více