Main Menu
User Menu
Reklama

21. horská divize Waffen-SS Skanderbeg (albánská č. 1) [1944-1944]

21st Waffen-SS Mountain Division Skanderbeg (Albanian No. 1) / 21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (albanische Nr. 1)

     
Název:
Name:
21. horská divize Waffen-SS Gruppe Skanderbeg (albánská č. 1)
Originální název:
Original Name:
21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (albanische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1944
Nástupce:
Successor:
Gruppe Skanderbeg
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.04.1944-DD.06.1944 ?
DD.06.1944-DD.10.1944 XXI. horský armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
17.04.1944-DD.10.1944 Schmidhuber, August (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

17.04.1944-DD.10.1944 Divizní jednotky SS 21 Skanderbeg
Čestný název:
Honorary Name:
17.04.1944-DD.10.1944 Skanderbeg (Kastriota Skanderbeg, Gjergj)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#468663Verze : 0
MOD
21. Waffen-Gebirgs-Division der SS Skanderbeg (albanische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#2586Verze : 0
MOD
Rozkaz ke zřízení této divize byl vydán v dubnu 1944 a stanovil, aby rekruti byli verbováni v albánské oblasti Kosovo. Nedostatek německých kádrů spolu s mizernou úrovní dobrovolníků, nedostatkem zbraní a výstorje zpozdil plány na zřízení této divize. Nakonec mohlo být v září 1944 ze 9 275 dobrovolníků přijato do služby jen 6 500.
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#985Verze : 0
MOD
Vzrůst aktivity partyzánů v oblasti formování divize "Skanderbeg" způsobil, že její jednotlivé části byly často vysílány do protipartyzánských akcí. Hodnota těchto hlídek stejně jako spolehlivost a bojová hodnota albánských vojáků vůbec byly často zpochybňovány. Je skutečností, že divize "Skanderbeg" ztratila během krátké doby své existenci 3 500 vojáků dezercí.
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#986Verze : 0
MOD
Vzhledem k rozpuštění řady německých jednotek na podzim dostala divize "Skanderbeg" v té době již označovaná jako 21. horská divize zbraní SS "Skanderbeg" (albánská č.1), od skupiny armád "E" na tři tisíce můžů jako doplňky, zejména příslušníků kriegsmarine. Divize, nyní s větším procentem německých vojáků, se zúčastnila ústupu Balkánem, během kterého byli zbylí místní vojáci demobilizováni.
21. horská divize SS (albánská již jen podle názvu) byla pak vzhledem k nedostatečnému početnímu stavu rozpuštěna a jednotky převeleny k 7. horské divizi SS "Prinz Eugen" Trén byl poslán k nově zřízené 32. dobrovolnické divizi SS "30. Januar".
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#987Verze : 0
MOD
Divize se skládala z 1. a 2. pluku horských myslivců, později přečíslovaných na 50 a 51. (rozpuštěny v prosinci 1944). Každý měl tři prapory, zatímco dělostřelecký pluk čtyři oddíly.
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#988Verze : 0
MOD
Příslušnost k divizi označoval na límečku emblém ve tvaru Skanderbegovy historické přilby a na paži štítek s černým albánským orlem na červeném podkladě. muslimové nosili tradiční albánskou bílou čapku z beránčí vlny a na ní obligátní odznak SS a umrčí lebku. Jako příslušníci horské divize měli právo na symbolický odznáček s alpskou protěží, který se nodil na pravé paži a na pravé straně horské čapky.
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#1329Verze : 0
MOD
STRUKTURA DIVIZE:


Waffen-Gebirgs Division der SS 50
Waffen-Gebirgs Division der SS 51
Waffen-Gebirgs Artillerie Regiment 21
SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 21
SS-Oanzerjäger-Abteilung 21
SS-Pionier-Bataillon 21
SS-Versorgüngs-Abteilung 21
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 21
SS-Sanitäts-Abteilung 21
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#5820Verze : 0
MOD
Skládá se z:
50.horský pluk Waffen-SS
51. horský pluk Waffen-SS
21.horský dělostřelecký pluk Waffen-SS
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#87376Verze : 0
foto
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#172131Verze : 0
MOD
Límcové výložky divize

Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/21-horska-divize-Waffen-SS-Skanderbeg-albanska-c-1-1944-1944-t100#332406Verze : 0