Main Menu
User Menu
Reklama

21.12.2015 - Vláda schválila Koncepci výstavby AČR 2025

Tento dokument je pro Armádu ČR nezbytný z hlediska udržení a získání potřebných schopností k zajištění obrany státu a k plánování její výstavby. „Mojí jednoznačnou prioritou je nyní postupné naplnění Koncepce ve všech oblastech, tedy zejména doplnění personálu a materiálu, modernizace sil a posílení významu aktivní zálohy. Předpokládám rovnoměrný rozvoj schopností všech druhů sil k vytvoření plně funkčních úkolových uskupení při jejich použití na území i mimo území státu. Realizace Koncepce vytvoří pro plnění úkolů Armády ČR odpovídající podmínky,“ uvedl náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář.


Koncepce bude naplňována ve dvou krocích, tzv. milnících. První milník 2020 se zaměří na doplnění a stabilizaci personálu včetně posílení role aktivních záloh, náhradu vojenské techniky, která je na konci životního cyklu (např. bitevních vrtulníků, mobilních radiolokátorů) a doplnění operačních rezerv (zejména munice, ale i dalšího materiálu). Druhý milník 2025 bude zaměřen zejména na modernizaci stávající techniky nebo na její obměnu v závislosti na ukončování jejího životního cyklu. Konkrétně se bude jednat např. o náhradu bojových vozidel pěchoty (BVP 2), modernizaci letištní infrastruktury či pontonových mostů.


www.mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/21-12-2015-Vlada-schvalila-Koncepci-vystavby-ACR-2025-t187003#544685Verze : 1
MOD
Reklama